• รักงานขาย รักงานบริการ
 • wealth management
 • วางแผนทางการเงินและการลงทุน

1 hour ago

 

Applied
 • HR
 • Relationship Manager
 • Recruit

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • Prepare account opening and investment execution
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • New graduated are welcome

1 hour ago

 

Applied
 • Provide wealth management solution
 • Investment consultant
 • Possess a single license

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Follow and analyze developments
 • At least a few years of related experience
 • Experience financial modeling & asset allocation

19 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Training Provided
 • Bonus+Commission
 • Passive Income

18-Nov-18

THB30k - 70k /month

Applied
 • Develop the business case for new product
 • High caliber graduates from a top university
 • Minimum 2-3 years experiences Investment Banking

18-Nov-18

 

Applied
 • High caliber MBA / Financial Engineering graduates
 • 3 - 5 years’ experience in the Thai capital market
 • Highly knowledgeable about financial services

17-Nov-18

 

Applied
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุน
 • ชอบการลงทุน การเงินเป็นชีวิตจิตใจ
 • บรรยากาศทำงานสบายๆ

17-Nov-18

 

Applied
 • วิเคราะห์กระบวนการทำงาน/ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • กำหนดแนวทางปรับลดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

16-Nov-18

 

Applied
 • To Build and develop relationship with high net wo
 • To advice on investment product
 • To expand customer

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Master's or Bachelor's Degree in Finance
 • Experienced in Wealth management
 • Single license, IP, CFP or AFPT

15-Nov-18

 

Applied
 • Actively collaborate with TMB HQ teams & FWD
 • Work closely with product partner to cross-selling
 • Good communicator and able to present complex info

15-Nov-18

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Commercial/ Financial/ Accounting
 • Analyst
 • Planing/ Forecast

15-Nov-18

 

Applied
 • At least 3years' experience
 • Master Degree
 • Excellent communication skills

14-Nov-18

 

Applied
 • Retail Marketing
 • Wealth Marketing
 • Affuent Segment

14-Nov-18

 

Applied
 • Strategy Developement
 • Cost accounting
 • Good command of English and Thai

14-Nov-18

Above THB160k /month

Applied
 • จัดทำนโยบาย/หลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้าน Market Risk
 • พัฒนาเครื่องมือวัดและติดตามความเสี่ยงด้านตลาด

14-Nov-18

 

Applied
 • High-net-worth (>50 MB wealth)
 • Affluent (>10MB wealth) Relationship management
 • Banking product knowledge

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Manager
 • Trade Sales, Transaction Banking
 • Financial Institution Clients, FI

13-Nov-18

 

Applied
 • Min 5 years in the field and financial management
 • Strong business acumen, excellent analysis skill
 • Strategic thinker

13-Nov-18

 

Applied
 • Provide service & Invesment for Wealth Baning
 • Excellent customer servicing skills
 • Single License

12-Nov-18

 

Applied
 • Feasibility
 • Business Developmen
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

12-Nov-18

Base salary + high commission

Applied
 • Manage business relationship with Client
 • Build customer’s wealth
 • Design financial strategies plan

12-Nov-18

 

Applied
 • แนะนำผู้ที่สนใจให้รู้จักบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • แนะนำลูกค้าให้มาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
 • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลูกค้า

12-Nov-18

 

Applied