• มีประสบการณ์งานธนาคาร
 • มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

12 hours ago

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

12 hours ago

 

Applied
 • Channel Management
 • Business Improvement
 • Retail Banking

23-Mar-18

 

Applied
 • Investigate fraudulent activities on transactions
 • Detect/determine high-risk transactions
 • Mitigate potential losses

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Retail Loan
 • Business Development
 • Management

23-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Master's degree in Business Administration.
 • 12 years of experience in related field.
 • Proficient in English and office software.

23-Mar-18

 

Applied
 • Contact Center
 • Strategic Planning and Implementation
 • People management

23-Mar-18

 

Applied
 • Our client is one of the largest online hotel and accommodation platforms in the world. Offering over 1,250,000+ vacation rentals and hotels in 197…

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Multi-channel strategy
 • Project management
 • Digital payment

23-Mar-18

 

Applied
 • Customer Insight
 • analytics solution
 • E-Commerce/Banking/Technology industry

23-Mar-18

 

Applied
 • Data Analytics Engineer
 • Business Intelligence
 • Data infrastructure

23-Mar-18

 

Applied
 • A World-class professional in Financial Services
 • Profound experiences in Marketing/Brand management
 • Fluency in English - writing and speaking

23-Mar-18

 

Applied
 • A World-class professional in Financial Services
 • Profound experiences in Marketing/Brand management
 • Fluency in English - writing and speaking

23-Mar-18

Above THB160k /month

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

23-Mar-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

23-Mar-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

23-Mar-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

23-Mar-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

23-Mar-18

 

Applied
 • Finance Business Partner
 • Financial Planning & Analysis
 • Financial Models

23-Mar-18

 

Applied
 • Financial reporting
 • Regulatory reporting
 • Banking industry

22-Mar-18

 

Applied
 • Assess the customer Need
 • Execute a sale plan
 • Introduce customers to Citibank

22-Mar-18

 

Applied
 • Strategize, and oversee marketing campaigns
 • To increase market share, brand exposure
 • Planned and developed communication strategies

22-Mar-18

 

Applied
 • Internal communication
 • Internal event
 • staff engagement

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Solid experience in retail finance management
 • Initiate, deliver&good collaborate retail&finance
 • Excellent presentation, communication skill

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • 3-10 years recent experience in digital services
 • Projects / Products / Services types related
 • Strong interpersonal skills and team oriented

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai & solid background in IT Project Management
 • Organization change management & strategy
 • Excellent Thai & English with PMP Certification

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • credit management
 • Analysis
 • Retail credit

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing analytics
 • Digital transformation
 • Financial services

22-Mar-18

 

Applied
 • A World-class professional in Financial Services
 • Initiate new digital transformation model
 • Proficiency in English writing and speaking

22-Mar-18

Above THB120k /month

Applied
 • At least 3 year experience in Marketing/Product
 • Analytical and Reporting Skill
 • Data Sourcing and Analytics

22-Mar-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการตลาด
 • มีทักษะในการเจรจา การนำเสนอ รักงานบริการและงานขาย
 • ประสานงานในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด

22-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor in Business Administration or related
 • Experiences in Digital Transformation
 • Good command in English

22-Mar-18

 

Applied
 • At least Degree background
 • Have more experience in I.T. or IA
 • CISA qualification will be an advantage.

22-Mar-18

 

Applied
 • กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

22-Mar-18

 

Applied
 • CRM Salesforce
 • Retail Banking
 • Business Strategy facilitator

21-Mar-18

 

Applied
 • UX & UI
 • Digital design
 • Digital banking channel

21-Mar-18

 

Applied
 • Collection
 • operational risk
 • report

21-Mar-18

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

21-Mar-18

 

Applied
 • Mass segment strategy
 • Customer Segment or CRM area
 • Project management

21-Mar-18

 

Applied
 • Retail Product
 • Personal Loan
 • Retail Banking

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • A World-class professional in Financial Services
 • Strong Marketing Communication Skills
 • Excellent command of English (Writing & Speaking)

21-Mar-18

Above THB120k /month

Applied
 • Card Acquisition
 • Unsecured loan lending
 • Credit card

21-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in auditing background, financial model
 • planning & budgeting, business analysis, forecast

21-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานธนาคาร
 • มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

21-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.