• แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร Deposit Loan Assurance Fund
 • ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต / ประกันวินาศภัย
 • ใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License)

20 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Angular
 • wealth management
 • Banking background

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ อนุปริญญาขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

18-Sep-18

 

Applied
 • รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 1 - 5 ปี

18-Sep-18

 

Applied
 • Banking experience preferred
 • Strong analytical skills
 • Fluent English

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Prepare account opening and investment execution
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • New graduated are welcome

18-Sep-18

 

Applied
 • Provide service & Invesment for Wealth Baning
 • Excellent customer servicing skills
 • Single License

18-Sep-18

 

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 – 5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

18-Sep-18

 

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 – 5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

18-Sep-18

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ อนุปริญญาขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ อนุปริญญาขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

17-Sep-18

 

Applied
 • Operational risk
 • Banking industry
 • IT risk management

17-Sep-18

THB120k - 160k /month

Applied
 • Compliance
 • Internal audit
 • Risk management

17-Sep-18

 

Applied
 • Experience as Audit or Operational Risk
 • Experience as CCG ,Consultant or RM is preferable
 • Proactive ,Energetic and Team Work working style

17-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านตัวแทนขาย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขายให้กับธนาคาร

17-Sep-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration,
 • Finance, Economics or related fields
 • 5-10 years experienced in investment industry

17-Sep-18

 

Applied
 • Cash management product
 • Management experience
 • Fluent English

16-Sep-18

 

Applied
 • Master’s in Finance, Accounting, Financial
 • 5 years of working experience in credit process
 • Fluent in both written and spoken in English

14-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน บริหาร
 • มีประสบการณ์ด้านสาขาในธุรกิจธนาคาร
 • หากมี IC License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Sep-18

 

Applied
 • Disbursement, collection, agency compensation
 • Insurance business
 • Good command of English

14-Sep-18

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

14-Sep-18

 

Applied
 • Working with Financial Consultants of Private Fund
 • Bachelor or Master degree in Finance, Accounting
 • Mature, team oriented and self-confident

14-Sep-18

 

Applied
 • Experience in Securities Service Regulations
 • At least 3 yr exp working with Securities Firms
 • Strong Communications Skill

14-Sep-18

 

Applied
 • Manage business relationship with Client
 • Build customer’s wealth
 • Design financial strategies plan

14-Sep-18

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านการตลาด, เศรษฐศาสตร์, การเงิน
 • มีประสบการณ์และความชำนาญในการนำเสนอสินเชื่อ
 • ทักษะการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์

13-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor / Master’s degree in Business, Finance
 • Good understanding of banking products and service
 • Strong leadership and good people management skill

13-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor / Master’s degree in Business, Finance
 • Good understanding of banking products and service
 • Strong leadership and good people management skill

13-Sep-18

 

Applied
 • Finance System
 • Accounting System
 • Information System

12-Sep-18

 

Applied
 • สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติงานของฝ่ายงาน
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการ ติดตามหนี้

12-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Business Administration, Finance, Accounting
 • 3 years of direct experience as Private Banker

12-Sep-18

 

Applied
 • Private bank
 • Wealth
 • Relationship Manager

12-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • Compliance
 • Audit
 • Risk management

12-Sep-18

 

Applied
 • สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติงานของฝ่ายงาน
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการ ติดตามหนี้

12-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Business Administration, Finance, Accounting
 • 3 years of direct experience as Private Banker

12-Sep-18

 

Applied
 • 3 years in Asset Management / Debt Restructuring
 • Financial and Business with “legal knowledge”
 • Well analytical and negotiation skills

11-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Business Administration, Finance, Accounting
 • 3 years of direct experience as Private Banker

11-Sep-18

 

Applied
 • Solicit new customers to deposit with the company
 • Bachelor Degree of Business Administration
 • More than 5 years with experiences in banking

11-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master’s degree in Business, Finance
 • Good understanding of banking products and service
 • Strong leadership and good people management skill

10-Sep-18

 

Applied