• ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

58 mins ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี มีประสบการณ์ด้านบริหารการลงทุน
 • บริหารการเงิน, การลงทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • สาขาบัญชี,สาขาการเงินและการธนาคาร

4 hours ago

 

Applied
 • 2+ years in Investment Banking, Financial Analyst,
 • Assist on the execution of M&A transactions
 • Background with Supply Chain, Food and Beverage,

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai or expat, 30-40 years old
 • 5-10 years work experience
 • 700 TOEIC score or excellent English

9 hours ago

 

Applied
 • General fund accounting support
 • Data entry, adjustment and reconciliation.
 • Document filing, NAV, Good command in English

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Equity, Fund Manager, Assistant Fund Manager
 • Securities, Mutual Fund, Private Fund, CFA level 3
 • CISA, Equity investment, Fund Manager License

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment process
 • Banking
 • Financial services

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting, Finance or MBA
 • Prepare analysis and necessary monthly reports
 • Good command of English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 8 ปี ด้าน Capital and Asset Risk Management
 • บริหารเงินกองทุน (Capital Management)
 • จัดทำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลภาพรวมของสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานของธนาคาร
 • สนับสนุนงานปฏิบัติงานขายภายในสาขา
 • บริหารงาน และดูแลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 6 to 10 years of working experience in Finance
 • Strong fluency in oral English
 • Professional Degree in Accounting/ ACCA/ CIMA

18 hours ago

 

Applied
 • Credit review
 • Credit audit
 • Internal audit

23-Jan-18

 

Applied
 • พัฒนา Risk Model ด้านกองทุนรวม
 • Computer Programming , VBA ,
 • ป. โท คอมพิวเตอร์ การเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์

23-Jan-18

 

Applied
 • Experience in property fund or REIT management
 • At least 3 years in real estate sector is required
 • Good command of English is a must

23-Jan-18

 

Applied
 • Master’s degree in MBA, Marketing, Finance
 • Previous experience handling investors
 • Strong proficiency in understanding, Analyzing

23-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

23-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3-5 ปี
 • มีทักษะในการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

23-Jan-18

 

Applied
 • Liaise with donors and PI on finance matters
 • Monitor project expenditures and analyze
 • Produce financial reports and do budget control

23-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Experience working in Registrar/Investor services
 • Fresh graduates will be considered as well

23-Jan-18

 

Applied
 • Fluent in English and Thai language
 • Master's degree
 • Leading and managing

23-Jan-18

 

Applied
 • Develop and maintain compliance policy
 • Giving advice to BU on SET&SEC regulations
 • At least 5 years in Compliance

22-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีใบอนุญาต Fund Manager License
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5ปี และผ่านCFA/CISA Level1

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • insurance, regulations, unit linked, fund
 • Manager, Senior Manager, investment
 • english

22-Jan-18

 

Applied
 • Direct experience in asset management firm
 • Strong background handling high net worth clients
 • Self-driven and good communication skill

22-Jan-18

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook,
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

22-Jan-18

 

Applied
 • Fund management
 • Equity investment
 • Equity research

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • experience in the field of Internal Control or IA
 • เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี,
 • ศึกษาดูงานบริษัทแม่ ที่ประเทศญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไข)

22-Jan-18

 

Applied
 • Good command of English
 • Strong risk management skill
 • Problem solving skill for Fund Supervisory service

22-Jan-18

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี-โท สาขา บัญชี การเงิน
 • การบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ตรงในด้านการลงทุนและ บมจ.

22-Jan-18

 

Applied
 • Assist in preparing quarterly consolidated financi
 • Assist in preparing the information for competitor
 • Assist in summarizing consolidated annual

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting or finance
 • Minimum 3 years of experience
 • Good salary

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Project Accounting Management.
 • Financial Report and Budgeting control.
 • Coordinate to sub-contract, donor and Partner.

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • MBA in Finance or related filed.
 • 5 years of direct experience in lending business
 • Proficient in English i.e. writing, reading, speak

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

20-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Economics
 • 1-5 years of working experience in the securities
 • Good command of written and spoken English

19-Jan-18

 

Applied
 • Fund Manager License is a must
 • Working experience in asset management industry
 • Good communication skills in English

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการเงิน
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Client Services and Interpersonal skills.
 • Securities Services knowledge.
 • English Communication

19-Jan-18

 

Applied
 • Asset management; mutual fund
 • Sales; retail banking
 • Consumer banking

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Statistics
 • Advanced knowledge of VBA
 • Prefer skills in Computer programming language

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Claim manager
 • underwrite
 • fraud claim

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการเงินหรือสาขาบัญชี อายุ 30-40ปี
 • ประสบการณ์ Management 3 ปีขี้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานจากธุรกิจ Real Estate / Logistics

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 5-8 years experience from banking, Insurance
 • experience in Bancassurance Training Field
 • CFP or related Financial Planner Certificate

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Consultant - Retirement
 • Asset/Fund Management
 • Job in Bangkok, Thailand

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in any fields
 • 3 years experience in trustee,compliace or audit
 • 3 years experience in fund operations

18-Jan-18

 

Applied
 • Relationship Manager - Wealth Banking
 • Single License (IC)
 • Wealth Management

18-Jan-18

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

18-Jan-18

 

Applied
 • Manage candidates' aspirations
 • Manage the interview process
 • Develop and implement recruitment campaigns

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment consultant
 • Possess a single license

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting,Finance,Marketing
 • Financial statement knowledge,marketing
 • 4 years direct experience in financial

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.