• ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี/กฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ, Compliance
 • มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน,

1 hour ago

 

Applied
 • Offshore Investment Product
 • Fund Manager
 • Fixed Income Analyst

7 hours ago

 

Applied
 • 3 years of experience in auditing, compliance
 • Bachelor or Master’s degree in business
 • Experience in financial institution

8 hours ago

 

Applied
 • 2 ปีใน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธนาคาร
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร

12 hours ago

 

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Financial
 • Acounting
 • Stock Exchange

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree
 • 0-3 years of experience in capital market
 • Outstanding leadership and communication skills

18 hours ago

 

Applied
 • THB settlement operations
 • Good knowledge of BOT regulations
 • Fluent English

18 hours ago

 

Applied
 • THB settlement operations
 • Good knowledge of BOT regulations
 • Fluent English

18 hours ago

 

Applied
 • control the company’s disclosure upon SET/SEC.
 • Ensure minutes of the Shareholders Meeting.
 • Good English skills.

18 hours ago

 

Applied
 • Capital Market Product Manager
 • Financial Market products, FX, FI
 • Financial or Treasury products

18 hours ago

 

Applied
 • Oversee book-keeping, accounting and financial
 • Build and update Financial Handbook
 • Accounting and financial policies

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any fields.
 • At least 1 year experience in stock market.
 • Possess Single License.

18 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 2-years experience in the capital market
 • Highly developed relationship management skills
 • Demonstrated success in meeting business targets

18 hours ago

 

Applied
 • IC License
 • investment
 • บลจ.ในกระบวนการขาย

18-Apr-18

 

Applied
 • Finance
 • Accounting
 • Strategy

18-Apr-18

 

Applied
 • แนะนำการลงทุน ให้ลูกค้า
 • เงินเดือน
 • สวัสดิการ

18-Apr-18

Base salary + high commission

Applied
 • Investment Consultant ผู้แนะนำการลงทุน
 • Customer Relationship Management
 • Mutual fund, Private fund

18-Apr-18

 

Applied
 • equity research
 • investment analysis
 • investment analyst

18-Apr-18

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Wholesales banking
 • Commercial banking
 • Client acquisition; relationship management

18-Apr-18

 

Applied
 • college degree in business, or related field
 • experience in purchasing and procurement
 • prefer a state enterprise. supervisory experience

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • รายได้ต่อเดือน 80,000+
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือการเงิน ปริญญาโทหลักทรัพย์

18-Apr-18

 

Applied
 • 3-5 years in design/analysis of securities system
 • knowledge of financial product; equity, derivative
 • Strong background in C#.NET

18-Apr-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน / หลักทรัพย์
 • ประสบการณ์ธุรกิจสถาบันการเงิน/การลงทุน 2 ปีขึ้นไป

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • If you want to grow career in FI Business
 • Graduated from Finance or Economics fields
 • Worldwide cooperate with BOC group

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Treasury sales
 • Competitive salary and benefits package
 • Fast growing career paths

18-Apr-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Banking
 • At least 3-5 years’ working experience
 • Knowledge in banking products and services

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of FX, Derivatives, Market Risk, Volcker
 • 0-7 yrs experience in Regulatory Compliance
 • Good command in English

18-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • MBA
 • Master's degree in Finance
 • Master's degree in Marketing

18-Apr-18

 

Applied
 • Preparing transaction money and stocks
 • Act as a MAKER, getting order from the officers
 • Reconfirming with the Brokers (Back Officer)

17-Apr-18

 

Applied
 • Provide wealth management solution
 • Investment consultant
 • Possess a single license

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาโท
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Manage overall coporate secretarial jobs
 • Corporate Secretary and Investment Relation
 • Good personality with Confedent & Proactive

17-Apr-18

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้าน Compliance
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 yrs in Finance/Accounting, oversea educate
 • Exp from Top Management consulting, Investment
 • Exp in Fund Raising is plus

17-Apr-18

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย (ปะกันชีวิต กองทุนรวม ประกันภัย)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • รักงานบริการ และมีความสนใจด้านการเงิน

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
 • ดูแลและให้คำปรึกษาการลงทุน แก่ลูกค้า
 • หากมี (Single License) จะพิจารณาพิเศษ

17-Apr-18

 

Applied
 • Economic research
 • Advice on a wide range of macro and micro issues
 • Advice on investment client.

17-Apr-18

 

Applied
 • Financial Modeling/ VBA
 • Financial Engineering/ Financial Risk
 • Investment, portfolio management, capital market

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s AND Master’s degree in Economics
 • Experience in market and economic research
 • Good command of English (minimum TOEIC 800)

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • investment strategy or portfolio management
 • Fund Manager
 • CFA Chartered holder

17-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Graduate / Post graduate from leading universities
 • 2 years of experience in banking
 • Exposure to open account trade

17-Apr-18

 

Applied
 • ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและบริหารการเงิน 10 ปี+

16-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Exp in Equity / Derivative from Finance & Security
 • Degree in Finance, Economics , Business Admin
 • Exp develop Equity/Derivative,Projects Feasibilit

16-Apr-18

 

Applied
 • Global MNC
 • head of department role
 • Great Package

16-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Capital Markets and Treasury Risk
 • Risk Modeling
 • Financial Engineering

16-Apr-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.