• ชาย อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • รับผิดชอบ Project การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3 hours ago

 

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

8 hours ago

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทางด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรืออื่นๆ
 • มีทักษะการอ่านและเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook,
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี-โท สาขา บัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 • ติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

8 hours ago

 

Applied
 • Min 15 yrs Investment Banking Experience
 • Strong knowledge in ECM,DCM and M&A
 • Fluent English

8 hours ago

 

Applied
 • Acting as an in-house Financial Advisor
 • Handling financial risk management
 • Able to work independently

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Account / Finance / Banking
 • Process FX transaction and deal with Treasury team
 • Process cash / securities payment

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance/Accounting, Economic
 • Good knowledge and experience in ICAAP
 • Risk management experienced in banking industry

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการสร้าง model ทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการเงิน การลงทุน

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านบริหารความเสี่ยงในธนาคาร
 • เคยทำงานในธุรกิจจัดการลงทุนหรือสถาบันการเงิน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Asset management; mutual fund
 • Sales; retail banking
 • Consumer banking

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration, Financ
 • experience in Risk Management within the Retail Br
 • Experience in leading a risk management team

9 hours ago

 

Applied
 • Master degree in finance, accounting, economics
 • at least 3 years direct experience
 • CISA or CFA License

9 hours ago

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Credit Analysis
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

9 hours ago

 

Applied
 • Good command in English
 • Female / Age between 25 – 40 years
 • Bachelor’s degree or higher in Secretarial

14 hours ago

 

Applied
 • Product Knowledge in Cash Management / TB
 • Experience in Corporate / Cash Client management
 • At least 4 - 6 years of Cash / Corporate sales

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Accounting
 • Stock market, MOC, SET & SEC
 • Ability to collaborate with the executive team

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 4-6 Years Experience in Legal Counsel
 • Experience in Asset Management Field
 • Good Knowledge of SEC/SET regulations

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Business Administration
 • At least 4 years experience
 • Bachelor degree of Marketing

21-Aug-17

 

Applied
 • MBA
 • Master's degree in Finance
 • Master's degree in Marketing

21-Aug-17

 

Applied
 • Excellent command of written and spoken English
 • accounting and capital markets
 • financial analysis

21-Aug-17

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Global Corporate RM
 • Relationship Manager
 • EVP

21-Aug-17

Above THB160k /month

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบตลาดทุน
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเชิงนโยบายตลาดทุน

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • งานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด
 • งานเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ
 • ประสานงานและติดตามคดีที่สำนักงานเป็นคู่ความ

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษา กำหนดท่าที นโยบาย และยุทธศาสตร์ของตลาดทุนไทย
 • จัดทำและรายงานแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน
 • ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

21-Aug-17

 

Applied
 • Data Scientist Customer Insight
 • Python EIC Analytics
 • Data Modelling Research

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Regulatory Compliance
 • BOT (Bank of Thailand) Regulations
 • Financial Market Corporate Institution Client

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Unit Linked Administrator
 • รวบรวมคำสั่งซื้้อขายหน่วยลงทุน
 • ประสานงานกับ custodian

20-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in investment and capital market
 • Assist the research team on organizing research
 • Above-average oral and written communication skill

20-Aug-17

 

Applied
 • Relationship Management
 • Wholesales Banking & Corporate Banking
 • Financial Institutions

19-Aug-17

 

Applied
 • Relationship Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

19-Aug-17

 

Applied
 • Compliance
 • Regulatory Compliance BOT Regulations
 • Monitoring and testing

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Analyzing financial strategy and trading platform

19-Aug-17

 

Applied
 • Accounting/ Equity Market & Investment
 • knowledge of SET & SEC/56-1 & Monthly report
 • command in English ( TOEIC 550 )

18-Aug-17

 

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

18-Aug-17

 

Applied
 • Experience in property fund or REIT management
 • At least 3 years in real estate sector is required
 • Good command of English is a must

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree Computer Science
 • CCNA Certification is required
 • VMWare ,Microsoft Server

18-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาการเงินการธนาคาร , สาขาบัญชี
 • ีมีประสบการณ์ทางสถาบันการเงิน 5 ปี ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี การเงิน
 • สามารถทำงานปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Finance, oversea grad is a plus
 • Min 3 yrs Investment Banking Experience
 • Fluent English

17-Aug-17

 

Applied
 • Cash Operation
 • Cash Management
 • Operation

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Higher Degree in Laws
 • Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues
 • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.