• มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี การเงิน
 • สามารถทำงานปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Finance, oversea grad is a plus
 • Min 3 yrs Investment Banking Experience
 • Fluent English

5 hours ago

 

Applied
 • Cash Operation
 • Cash Management
 • Operation

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Higher Degree in Laws
 • Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues
 • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Risk Management ,operation risk,market risk
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance/Financial
 • investment risk

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Age over 27 - 30 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • Experiences in accounting function

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analysis profit that meet the business requirement
 • review the site profit to improve opportunity
 • prepare annual budgetary

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master of Laws (LL.M) and Bachelor of Laws (LL.B)
 • specific and foreign law on derivative transaction
 • Provide legal consultation and legal services

16 hours ago

 

Applied
 • University degree in BusinessAdministration,Financ
 • Good command of spoken and written English
 • Good computer literacy in Microsoft Office

16-Aug-17

 

Applied
 • Internal audit
 • Risk management
 • External udit

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Investment banking
 • Securities
 • Corporate Finance

16-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน, การบัญชี และเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านบัญชีกองทุน 2-3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Excel, Word

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in accountancy and finance
 • 5-6 years of experience in finance and accounting
 • financial analysis, budget control

16-Aug-17

 

Applied
 • Product Control in Banking
 • Understand the Capital Markets & Balance Sheet
 • Good in analyzing data

16-Aug-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน นโยบายการเงิน

16-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

15-Aug-17

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทางด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรืออื่นๆ
 • มีทักษะการอ่านและเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook,
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

15-Aug-17

 

Applied
 • Product Knowledge in Financial Institute / TB
 • Experience in Corporate / Cash Client management
 • At least 4 - 6 years of FI / Corporate sales

15-Aug-17

 

Applied
 • investment strategy or portfolio management
 • Fund Manager
 • CFA Chartered holder

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Ability to do independent economic research
 • Good presentation skills
 • TOEIC 800

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 • นิติศาสตรบัณฑิต หรือเนติบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินของรัฐ

15-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขา บัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 • ติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

15-Aug-17

 

Applied
 • Min 15 yrs Investment Banking Experience
 • Strong knowledge in ECM,DCM and M&A
 • Fluent English

15-Aug-17

 

Applied
 • Acting as an in-house Financial Advisor
 • Handling financial risk management
 • Able to work independently

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Account / Finance / Banking
 • Process FX transaction and deal with Treasury team
 • Process cash / securities payment

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance/Accounting, Economic
 • Good knowledge and experience in ICAAP
 • Risk management experienced in banking industry

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการสร้าง model ทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการเงิน การลงทุน

15-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านบริหารความเสี่ยงในธนาคาร
 • เคยทำงานในธุรกิจจัดการลงทุนหรือสถาบันการเงิน

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • รับผิดชอบ Project การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

15-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หรือ กำลังศึกษาปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการสอนงานให้

15-Aug-17

 

Applied
 • Asset management; mutual fund
 • Sales; retail banking
 • Consumer banking

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration, Financ
 • experience in Risk Management within the Retail Br
 • Experience in leading a risk management team

15-Aug-17

 

Applied
 • Master degree in finance, accounting, economics
 • at least 3 years direct experience
 • CISA or CFA License

15-Aug-17

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Credit Analysis
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

15-Aug-17

 

Applied
 • Compliance
 • AML
 • Training

15-Aug-17

 

Applied
 • Experience in project finance and funding
 • Experience in due diligence
 • Fluent in English

15-Aug-17

 

Applied
 • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
 • มีใบอนุญาต Single License และ Derivatives License
 • มีความรู้เรื่อง Trading Model

14-Aug-17

 

Applied
 • 4-6 Years Experience in Legal Counsel
 • Experience in Asset Management Field
 • Good Knowledge of SEC/SET regulations

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Business Administration
 • At least 4 years experience
 • Bachelor degree of Marketing

14-Aug-17

 

Applied
 • MBA
 • Master's degree in Finance
 • Master's degree in Marketing

14-Aug-17

 

Applied
 • Excellent command of written and spoken English
 • accounting and capital markets
 • financial analysis

14-Aug-17

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.