• ปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์
 • ออกแบบและเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา React.js และ CSS
 • มีความรู้เกี่ยวกับ การรับส่งข้อมูลผ่าน REST API

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับ database SQL และ noSQL
 • ออกแบบและเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา Node.js

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s/Master’s degree in Business
 • 5-6 years of relevant experience in Capital Market
 • Good leadership and analytical skills

2 hours ago

 

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

2 hours ago

 

Applied
 • Investment Consultant/ Financial Advisor
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน

2 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

2 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years relevant work experience
 • Monitor, review and analyze up-to-date information
 • Knowledgeable in investment principles

2 hours ago

 

Applied
 • Min 5 years in Capital Market/Investment
 • Strong Capital Market/ Investment knowledge
 • Transfer the knowledge in various type of media

2 hours ago

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Capital Market Product Manager
 • Financial Market products
 • Financial or Treasury products

2 hours ago

 

Applied
 • Japanese
 • Secretary
 • Japanese speaking

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance, Economic
 • At least 3 years’ experience in IB, CM
 • Debt Capital Market, Investment Banking, Equity

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop, maintain, and revise policies & procedure
 • Compliance experience
 • Coordinate with regulators ex. SEC and SET

5 hours ago

 

Applied
 • Master of Laws (LL.M) and Bachelor of Laws (LL.B)
 • specific and foreign law on derivative transaction
 • Provide legal consultation and legal services

5 hours ago

 

Applied
 • Handling the subscription of rights issue
 • Bachelor or Master’s degree in Economics
 • 1 - 5 years of working experience the securities

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ทำงานในภาคการเงิน Financial Sector

20 hours ago

 

Applied
 • Client Service
 • Strong interpersonal skills
 • Must be fluent in English and Thai

20 hours ago

 

Applied
 • cash flow projection
 • forecast
 • Feasibility study

20 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience
 • Thai Nationality only
 • CFA an advantage

20 hours ago

 

Applied
 • Debt capital market
 • FIXED INCOME
 • INVESTMENT BANKING

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in finance
 • Experiences in Project Manager role
 • Good communicationskill in English

20-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ใบรับรองคุณวุฒิด้าน IT Audit หรือด้าน Security
 • มีประสบการณ์ในการซื้อขาย ลงทุน

20-Oct-18

 

Applied

CFO

Venz Industrial Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • CFO,Top Management, Accounting
 • Finance, Accountanc and Finance
 • Financial Analysis

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Able to advise the customers to invest
 • Asset, mutual fund, and insurance management
 • Able to coach team for investment products

19-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ / การเงิน และการธนาคาร
 • ประสบการณ์ในตลาดเงิน ตลาดทุน
 • การนำเสนอ (Excel PowerPoint) ในระดับดี

19-Oct-18

 

Applied
 • Business Strategy / Corporate Strategy manager
 • Operation Strategy
 • FMCG / Business consultant/ Financial advisory

19-Oct-18

 

Applied
 • Head of Corporate Banking
 • Relationship Manager
 • Corporate Banking

19-Oct-18

 

Applied
 • Credit analysis; Credit Analyst
 • Wholesales banking
 • Corporate banking

19-Oct-18

 

Applied
 • Develop the business case for new product
 • High caliber graduates from a top university
 • Minimum 2-3 years experiences Investment Banking

18-Oct-18

 

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย (ปะกันชีวิต กองทุนรวม ประกันภัย)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • รักงานบริการ และมีความสนใจด้านการเงิน

18-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Finance & Banking.
 • 5 - 10 years experience in investment banking.
 • Good command in English.

18-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

18-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • CISA or CFA license
 • Good knowledge of financial statement

18-Oct-18

 

Applied
 • Responsible for securities settlement functions
 • Bachelor or Master’s degree in Economics
 • 1 - 5 years working experience in securities firm

18-Oct-18

 

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี
 • จัดทำ Data Set ธุรกรรมอนุพันธ์ ชุด FM รายวัน
 • จัดทำรายงาน Data Set ข้อมูลภาระผูกพันรายสัญญา

18-Oct-18

 

Applied
 • Financial & Investment
 • Investor Relations
 • Banking & Finance

18-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Trade Finance
 • Trade Sales, Transaction Banking
 • Corporate Banking, Wholesales Banking

18-Oct-18

 

Applied
 • Asset Management Business
 • Business Development and Marketing Experience
 • Product Development Background

18-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน, การบัญชี และเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านบัญชีกองทุน 2-3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Excel, Word

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Accounting and Finance backgroud
 • Management experience
 • Good command of English

17-Oct-18

 

Applied
 • Payment operation backgroud
 • Management experience
 • Good command of Thai and English

17-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • Provide administrative support to Vice President
 • Good command of English.

17-Oct-18

 

Applied
 • Strong at valuation methods
 • Experience in equity analysis or M&A
 • Willing to work in demanding situations

17-Oct-18

 

Applied
 • Credit Risk
 • Credit Risk Model
 • Risk Rating

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Equity Derivatives Trader
 • Derivatives
 • Derivatives Warrant, DW

17-Oct-18

 

Applied
 • IPO / SET / SEC regulations
 • audit / Manage funds
 • CPA license

17-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in accounting
 • Assist in responding to shareholder requests
 • Organize investor meetings, conferences

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Account / Finance / Banking
 • Process FX transaction and deal with Treasury team
 • Process cash / securities payment

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied