• วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีใบอนุญาต Fund Manager License
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

3 hours ago

 

Applied
 • Market Risk Management Framework
 • Banking experience is a plus
 • Minimum 5 years in financial institution industry

3 hours ago

 

Applied
 • 3-5 yrs exp as credit analyst in Banking Business
 • financial modeling and cash flow projection skill
 • Good command of English

3 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai Speaker.
 • Programming and solutions analytical skills.
 • Financial market would be advantage.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Passionate in Real Estate & REIT
 • Proficient Skill in Financial Modeling
 • 3-Year Experience in Finance Field

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Trade finance sales
 • Wholesales banking
 • Corporate banking

3 hours ago

 

Applied
 • Basel regulations and upcoming regulatory changes
 • Capital Management and Equity Investment
 • ICAAP Policy

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเวปไซด์

22-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

22-Oct-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in investment and capital market
 • Assist the research team on organizing research
 • Above-average oral and written communication skill

21-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัท
 • มีความรู้เรื่องกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์ เป็นอย่างดี

20-Oct-17

 

Applied
 • Credit card
 • Card acquisition
 • Product management

20-Oct-17

 

Applied
 • Opportunity to work with a leading global firm
 • Having a Single Licence is a must
 • Good command in English Communication

20-Oct-17

 

Applied
 • นำเสนอให้บริการคำแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลลัพท์ระดับสูง
 • เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

20-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Analyzing financial strategy and trading platform

20-Oct-17

 

Applied
 • AML
 • Compliance
 • KYC

19-Oct-17

 

Applied
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัท

19-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

19-Oct-17

 

Applied
 • Experience on Market Risk Management
 • Product Knowledge on Capital Markets & BSM
 • Experience on Market Risk and Control ( RCSA/CSA)

19-Oct-17

 

Applied
 • Female, Age 24 years or above.
 • Bachelor degree or higher in Secretary or other
 • 3 years experiences in secretarial or PA.

19-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Secretary
 • เลขานุการบริษัท
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงาน ก.ล.ต.

19-Oct-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Accounting
 • Stock market, MOC, SET & SEC
 • Ability to collaborate with the executive team

19-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • At least bachelor degree
 • At least 3-7 years related work experience
 • Strong quantitative and problem solving skills

19-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Fund operation
 • Operation
 • Risk management

19-Oct-17

 

Applied
 • Degree in Laws or related fields
 • Direct experience from listed company
 • Knowledge of SET/SEC rules and regulations

19-Oct-17

 

Applied
 • investment strategy or portfolio management
 • Fund Manager
 • CFA Chartered holder

19-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s AND Master’s degree in Economics
 • Experience in market and economic research
 • Good command of English (minimum TOEIC 800)

19-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Relationship management
 • Wholesales banking
 • Corporate banking

19-Oct-17

 

Applied
 • Treasury, KYC/CCD/AML, FX and Derivatives
 • Good command of English
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ

19-Oct-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการสร้าง model ทางการเงิน
 • มีความรู้ด้านการเงิน การลงทุน

18-Oct-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์งานด้านตรวจสอบ/ความเสี่ยง สถาบันการเงิน
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ พหลโยธิน

18-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถใช้ภาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี
 • สามารถใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

18-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
 • มีความสนใจในงานนโยบาย กระตือรือร้น
 • ประสบการณ์ทำงานด้านตลาดทุน หรือการวิจัยด้านการเงิน

18-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 55 ปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 20 ปี

18-Oct-17

 

Applied
 • Bachelors’ degree in Marketing, Finance
 • Knowledge of SET and SEC regulations
 • Organizes conferences, road shows

18-Oct-17

 

Applied
 • Bachelor or higher in Arts, Law, Finance, Economic
 • 1-3 years experience in Investor Relationship
 • Handling the trademark registration.

18-Oct-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ โท สาขา นิติศาสตร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์

18-Oct-17

 

Applied
 • Fund service
 • Securities service
 • Custody client service

18-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial institution
 • FI sales
 • Fund management ETF equities

18-Oct-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Compliance
 • Regulatory
 • AML

18-Oct-17

 

Applied
 • SINGLE LICENSE
 • เงินฝาก กองทุน และประกัน
 • จบใหม่

18-Oct-17

 

Applied
 • Prepare capital adequacy reports
 • Conduct an analysis on RWA / capital consumption
 • obtain data and provide periodic reports and other

17-Oct-17

 

Applied
 • Mutual fund
 • Fund management
 • Selling agents

17-Oct-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.