• ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Consultant)
 • ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
 • ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Equity, Fund Manager, Assistant Fund Manager
 • Securities, Mutual Fund, Private Fund, CFA level 3
 • CISA, Equity investment, Fund Manager License

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment process
 • Banking
 • Financial services

4 hours ago

 

Applied
 • 2+ years in Investment Banking, Financial Analyst,
 • Assist on the execution of M&A transactions
 • Background with Supply Chain, Food and Beverage,

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor Degree in Finance, Accounting
 • Stock market, MOC, SET & SEC
 • Ability to collaborate with the executive team

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Higher Degree in Laws
 • Providing Legal Advice and Opinion on Legal Issues
 • At least 3-5 years Experiences in Corporate Laws

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in property fund or REIT management
 • At least 3 years in real estate sector is required
 • Good command of English is a must

13 hours ago

 

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

16 hours ago

 

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

17 hours ago

 

Applied
 • Experience on Market Risk Management Framework
 • Product Knowledge on Capital Markets & BSM
 • Experience on Market Risk Control Self-Assessment

22 hours ago

 

Applied
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Can be consolidation more than 10 company in group
 • Fluent in English
 • ACCA or CPA is a must

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี
 • ใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • บริหารจัดการฐานข้อมูลได้

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานในตลาดทุน การวิเคราะห์
 • ร่วมผลักดัน ดำเนินการ และร่วมมือกับ Stakeholder

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ
 • ศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • ใช้ภาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี

16-Jan-18

 

Applied
 • มีคุณวุฒิ CFA /CPA หรือมีความรู้ความเข้าใจ
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
 • เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดทุนในทั้งในแง่มุมของ

16-Jan-18

 

Applied
 • Experience in the capital market
 • Highly knowledgeable about financial services
 • Highly developed relationship management skills

16-Jan-18

 

Applied
 • Chief Finance Officer,Finance Controller
 • accounting and finance functions
 • CAPEX, STRATEX

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Treasury Manager Myanmar
 • Experience in FMCG industry
 • Good English communication

15-Jan-18

 

Applied
 • สมุห์บัญชี
 • ประสบญชี PAE ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

15-Jan-18

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Finance and Banking
 • Participate in preparing economic outlook,
 • Good attitude, eager to learn, and hard working

15-Jan-18

 

Applied
 • University degree in BusinessAdministration,Financ
 • Good command of spoken and written English
 • Good computer literacy in Microsoft Office

15-Jan-18

 

Applied
 • Fund management
 • Equity investment
 • Equity research

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Finance & Banking.
 • 5 - 10 years experience in investment banking.
 • Good command in English.

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเวปไซด์

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Basel regulations and upcoming regulatory changes
 • Balance Sheet Analytics
 • ICAAP Policy and Modeling Environments

15-Jan-18

 

Applied
 • interest rate risk, liquidity risk,market risk
 • Asset liability management concepts
 • Capital methodologies.

15-Jan-18

 

Applied
 • Tresury Specialist
 • Money Market, Derivatives
 • Capital markets instruments and structure

15-Jan-18

 

Applied
 • Basel regulations and upcoming regulatory changes
 • Balance Sheet Analytics
 • ICAAP Policy and Modeling Environments

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Analyzing financial strategy and trading platform

14-Jan-18

 

Applied
 • SINGLE LICENSE
 • เงินฝาก กองทุน และประกัน
 • จบใหม่

13-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor‘s degree or higher
 • Creative & logical thinking
 • Finance background is a plus

12-Jan-18

 

Applied
 • Experience in Capital Markets, Investment Banking
 • or related fields is a plus
 • Opportunity to gain exposure in the CLMV region

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 3 years working experience
 • Capital Markets, Corp Fin & Financial Advisory
 • Opportunity to gain exposure in CLMV region

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 5-7 years working experience
 • Capital Markets, Investment Banking & Corp Fin
 • Opportunity to gain exposure in CLMV region

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Master of Laws (LL.M) and Bachelor of Laws (LL.B)
 • specific and foreign law on derivative transaction
 • Provide legal consultation and legal services

12-Jan-18

 

Applied
 • Great Career
 • Great package
 • Great company

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Asset management; mutual fund
 • Sales; retail banking
 • Consumer banking

12-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอให้บริการคำแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลลัพท์ระดับสูง
 • เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Knowledgeable in basis accounting
 • Skillful in Microsoft Excel
 • New Graduated is welcome

12-Jan-18

 

Applied
 • investment strategy or portfolio management
 • Fund Manager
 • CFA Chartered holder

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree instatistic, economics, finance or related
 • Experience in securities broker or fund management
 • Basic knowledge in FRM, Var, Beta

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการเล่นหุ้น
 • ต้องมี Single License

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีใบอนุญาต Fund Manager License
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • fintech,GM,Seniormanager,Financial Technology,
 • Finance,Technology,IT
 • GM,Assistant managing director

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Claim manager
 • underwrite
 • fraud claim

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Account / Finance / Banking
 • Process FX transaction and deal with Treasury team
 • Process cash / securities payment

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer science
 • Knowledge of programming language,Java, Python
 • Understand in database management system e.g. SQL

12-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.