• การตลาดประกันวินาศภัย
 • ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
 • มีสวัสดิการ และโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

04-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Develop training roadmap, objectives, and policies
 • Experiences in Management level at least 5 years
 • Experience insurance business

04-Jun-20

 

Applied
 • Wealth Management function
 • Strong interpersonal communication skills
 • analytical skill, proactive, and self-motivated

04-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • บริหารทีมขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

04-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s Degree
 • At least 2 years’ experience
 • Possess own vehicle and willing to travel

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Development of rollout roadmap
 • functional design of the application
 • Transaction Banking

02-Jun-20

 

Applied
 • To build and provide training programs
 • Knowledgeable in insurance products and insurance
 • Background in insurance business is preferable

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Build relationship and event with Joint Venture
 • Create sales opportunities to meet sales target
 • Direct experience in ฺBancassurance or Insurance

01-Jun-20

 

Applied
 • 3 - 5 Years experience in Insurance industry
 • Monitoring and Analyzing Sales performance
 • Liaise with Partner sellers to provide assistance

29-May-20

 

Applied