• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
 • วางแผนอัตรากำลังคน

4 hours ago

 

Applied
 • Human Resources Development
 • Design facilitate and produce training materials
 • Develop and implement human resources policies

4 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Over 15 years of learning and development exp.
 • Worked with 5-star hotel or resorts before
 • Fluent in Thai and English

4 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years of work experiences
 • Can communicate in English
 • Friendly work environment

4 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years in Culture & Employee Engagement
 • Embed corporate culture into working daily life
 • Event Management

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree Human Resources or related field
 • At least 2- 3 years of experience in supervisor
 • Good interpersonal and commitment. skills

4 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • More than 10 years’ experience in Automotive
 • Good labor Lawand Labor Union
 • Male only

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 30 - 45 years.
 • Bachelor′s degree or higher in HR Development
 • Good command of English.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resource
 • General Affair
 • Personnel

4 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • payroll, salary structure, compensation, welfare
 • recruitment process, screening applications
 • Develop company regulation policy to compliance

4 hours ago

 

Applied
 • 10 years as a previous experience
 • Age 35 - 40 years old.
 • Working both 2 sides BKK/Factory.

4 hours ago

 

Applied
 • Human Resources Business Partner
 • Global, Automotive
 • Good English

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in Human Resources field.
 • Strong in Operation Training, Recruitment, ER
 • Proven record of HR leadership in a manufacturing.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment
 • HR Generalist
 • HR Admin

4 hours ago

 

Applied
 • Bonus 2 mths,Med.Ins,Prvd.F,LifeIns,Trans,OT,Meal
 • Global Automotive Parts Mfg.
 • Exp. Payroll, Recruit, HR Functions

4 hours ago

 

Applied
 • Recruitment
 • Staffing
 • Good command of English

4 hours ago

 

Applied
 • 5 years experiences in employee relations
 • Strong in Labor Law and related law
 • Handle and manage overall company’s disciplinary

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากร
 • ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • Previous working as Com & Ben Consultant
 • Strong experience in C&B strategies and policies
 • Lead and manage total reward management system

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality/ Male/ age 21-23 years old
 • 0-1 year experience in HR or any related field.
 • 15,000 - 17,000 THB

4 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาฝรั่งเศส, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ
 • อายุไม่เกิน 28 ปี, Good English and French
 • Support HR Team,ทำงานเอกสารต่างๆ ทำงานสัญญาจ้างได้

4 hours ago

 

Applied
 • บันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน
 • จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

4 hours ago

 

Applied
 • Taking care for over all HR function
 • 5 years working experience
 • Salary 40K - 45K, 5 days working

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years working experience and prefer in Male
 • Good in English conversation
 • Knowledge and working with the unions.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher in HRM or Political Science
 • At least 5 years solid Recruitment Experience
 • Good English / Leadership / Interpersonal skill

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Investigation
 • Thai Labor Law
 • EICC/TLS

11 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3 mths,Med.Ins,Prvd.F,LifeIns,Trans,OT,etc.
 • World-wide Automotive Parts Manufacturing
 • Exp. in Payroll, Compensation & Benefit

11 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3 mths,Med.Ins,Prvd.F,Dental,Trans,OT Pay
 • World-wide Electronics Device Trading
 • Exp. in HR Training & Development over 3 yrs.

13 hours ago

 

Applied
 • Business Administration or any related field.
 • Experience over 2-3 years in fields of Recruiting
 • Good interpersonal skill

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master's Degree in any related field
 • Good command of English
 • Work exp in HR and Office Management

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Manager / Director (HRD Manager)
 • At least 5 years of experience in an HRD role
 • Up to 350K Baht per Month plus Benefits

14 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree/ higher in HR field or related.
 • A minimum of 2-3 years of working experiences.
 • Good English communications and computer skills.

14 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years of payroll/ compensation & benefits
 • Good English communications.
 • Be able to work properly under pressure

14 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • 5 years of experience for HR&GA managerial level
 • Employees Relation and Communications.
 • Very good computer skills.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of sales and marketing experience
 • Excellent English ability.
 • Identifying new prospects and targeted accounts

15 hours ago

 

Applied
 • Strong in HRD
 • Roadmap organization development
 • People management skill

17 hours ago

 

Applied
 • Human Resource
 • Retail, Manufacturing
 • Good Command in English and Mandarin/Chinese

17 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ดำเนินงานด้านบริหารจัดการทรัพยากร ด้านการพัฒนา
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ทั้งด้าน HRM และ HRD

17 hours ago

 

Applied
 • Day-to-day operational HR activities
 • Sound knowledge of local country labor regulations
 • Excellent planning and time management

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาอย่างน้อย 4 ปี
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ประเมินคน
 • สามารถเสนอช่องใหม่ๆในเครื่องมือสำหรับงานสรรหา

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 7 years’ experience in HR and L&D
 • Good communication skills in English
 • Energetic, sharp thinker, proactive person

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in HR
 • At least 5 years work experience in HR
 • Able to analyze HR functions

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Stable company
 • Good benefits
 • Good career path

22 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Age 25 years up
 • degree in Law/ Human Resources Management
 • 3-5 working experiences in Labor Relation

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานสรรหาและ HRM
 • มีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าว
 • ผ่านงานอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

 

Applied
 • Managing team, and handle people responsibilities
 • Employee Relation
 • communication and interpersonal skill.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.