• วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

51 mins ago

 

Applied
 • สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ช่วยงานธุรการเอกสารสต๊อก

51 mins ago

 

Applied
 • Degree level in a related subject of study
 • 7 yrs of experience preferably in a public sector
 • Proficient in written and spoken English

51 mins ago

 

Applied
 • จัดทำบันทึกการประชุมภายในบริษัทฯ
 • ประสบการณ์การทำงานเอกสาร อย่างน้อย 3 ปี
 • เข้าใจเรื่อง Digital Online Marketing

52 mins ago

 

Applied
 • Humanities and Social Sciences
 • Employee hire activity (Recruiting Activity )
 • Take care of Japanese VISA and Work permit

52 mins ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Assist HR Director in Fulfilling Company's Goals
 • Manage & Monitor HR Operations
 • Coach and Monitor HRM Team

52 mins ago

 

Applied
 • At least 2 yrs of experience in HR management role
 • Good command of English
 • The office is near Phrom Phong BTS station

52 mins ago

 

Applied
 • เลขาจัดตารางงานและเอกสาร ติดต่อลูกค้าบริษัท
 • ปริญญาตรี คล่องแคล่วภาษาอังกฤษ ไทย
 • เงินเดือน 25000 + OT

52 mins ago

 

Applied
 • มีความเป็นระเบียบสูง และ ความคิดริเริ่ม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษดี (อ่าน)

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Generalist
 • Experience in Food Manufacturer
 • HRM and HRD

52 mins ago

 

Applied
 • Payroll and administration
 • Implement the HRIS/SAP Payroll system
 • Monitoring the job market in compensation

52 mins ago

 

Applied
 • ผู้จัดการโครงการสัมนาฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • TOEIC 700

52 mins ago

 

Applied
 • HR Management
 • Organization Development (OD)
 • Individual development Plan (IDP)

52 mins ago

 

Applied
 • degree in Political science or Low or Human
 • At least 5 years experience in Admin and HR
 • Good command in English

52 mins ago

 

Applied
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือเทียบเท่า
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • เงินเดือน: Negotiable

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • BOI work
 • Labor management, trouble shooting, recruiting
 • PR activities

53 mins ago

 

Applied
 • Strong HRM/HRD
 • Good communication, interpersonal skills
 • Experience in OD & IDP

53 mins ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Good English skill
 • Service Mind
 • Friendly and dedication

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age between 35-48 years old.
 • Good level communication of Japanese is a must.
 • Minimum 7-15 years' experience in HR, GA, Admin.

53 mins ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Thai, Female only age 28-40 years old
 • 3-5 years experience as HR, Admin
 • Good command of English @ BTS Chongnonsri

53 mins ago

 

Applied
 • Human Resources background
 • Bachelor/Master Degree in Human Resources Manageme
 • Minimum 5 years direct experience in Training

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 10+ GA , ER, Union, ISO , safety from automotive
 • Very good English or/and Japanese language
 • Strong Thai labor laws / union laws

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Admin
 • Chinese
 • Administrative

53 mins ago

 

Applied
 • Experience in Import/Export business is preferable
 • Good in English communication
 • 5-day work week, Near BTS/MRT

53 mins ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Good Career Advancement Option
 • Join a fast growing Start UP company
 • Fresh Graduates with Interest in Jewelry Welcome

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒการศึกษา: ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

53 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree is Essential, open to new graduate
 • Familiar with major business software application
 • Confident in communicating, negotiating in English

54 mins ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ใช้ Microsoft Office ได้ดี

54 mins ago

 

Applied
 • Age 35 - 40
 • 3 - 5 years of experience in Human Resource
 • Fluent in English

54 mins ago

 

Applied
 • degree or higher in Human resource management
 • 5-8 years of experience in Human Resource
 • Balance Scorecard, KPIs, Competency model

54 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HR or related field
 • 5-7 years experience in HRM/HRD with manager level
 • Good command in English

54 mins ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • HR or Administration at least 1 year
 • Preferably working towards a qualification in HR
 • Data Input & Maintaining the Accuracy

56 mins ago

 

Applied
 • Office management
 • General Affairs and Administration
 • Manufacturing plant in Rayong

7 hours ago

 

Applied
 • Administrations
 • Japanese Translator and Interpreter
 • Manufacturing plant in Rayong

7 hours ago

 

Applied
 • Good command in Japanese language
 • Working experience 2 - 5 years
 • Good command of Japanese (Level N3 above)

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female with Bachelor's Degree in any fields
 • Experience in Coordinator/Customer Service
 • Japanese Language is a Must (N3 Above)

10 hours ago

 

Applied
 • Office Coordinator
 • Administrative
 • Support

11 hours ago

 

Applied
 • Prepare and manage correspondence
 • Implement & maintain office system
 • Other assigned by the Director

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารอาคาร
 • การเงินบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

12 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีอย่างน้อย 1
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

12 hours ago

 

Applied
 • Be part of a growing company
 • Bachelor's degree in Law is desirable.
 • Good command of English

12 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการเอกสารรายรับ – รายจ่ายของบริษัท
 • สนับสนุนช่วยเหลืองานขายสินค้าของบริษัท
 • มีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

12 hours ago

 

Applied
 • Possess minimum TOEFL ITP score of 500 preferably
 • Good organization skills
 • Ability to work well under pressure

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in office administration
 • 2 yrs exp in office administrator or Fresh grads
 • Good English communication, pleasant personality

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years of experience in HR or Admin role
 • Thai nationality, aged 23 – 30 years old
 • Proficiency with Microsoft Office

14 hours ago

 

Applied
 • 1 year experience in operation or relevant field
 • Work as a shift to support client
 • Good communication in English

14 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied