• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • ยื่น ภงด.3,53 ภพ.30

2 hours ago

 

Applied
 • งานข้อคืนภาษี
 • งานราชการ และงานอื่นๆ ตาม
 • ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทุกบัญชีในโปรแกรมบัญชี

2 hours ago

 

Applied
 • ออกใบเสร็จรับเงิน และนำเงินเข้าบัญชี
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • Finance Planning and Accounting
 • Consumer Goods
 • Job in Bangkok, Thailand

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s Degree in Accounting or related fields
 • At least 1 year of experience
 • Good English communication skills

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกและสรุปค่าใช้จ่ายรายวัน เดือน ปี
 • จัดทำแบบและรายงานภาษีประจำเดือน
 • จัดทำรายการภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีหัก ณที่จ่าย

2 hours ago

 

Applied
 • Strong interest in Fixed Assets and B.O.I. Project
 • At least 6 years accounting experience
 • Good knowledge in Accounting Principal

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

2 hours ago

 

Applied
 • Accounting & Finance
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป / อายุ 28 - 35 ปี
 • Salary 25,000 - 35,000 baht

2 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3-5 years’ experience in similar role
 • Good problem solving and decision-making skills

2 hours ago

 

Applied
 • Prepare VAT (PP.36, PP.30 )
 • WHT (PND.3, PND.53,PND.54)
 • Key Voucher in Accounting System (AS400)

2 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • At least 12 years tax management experience
 • Fluency in written and spoken English
 • Experience in an audit firm is an advantage

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Holding CPD is a must. CPA is an advantage.
 • Good Command of Spoken and Written in English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2 years working experience in related field
 • Excellent command in spoken and written English

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 1-2 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความตั้งใจ
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชีเป็นอย่างดี

2 hours ago

 

Applied
 • ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Minimum 7 years experiences in related field
 • Start work as soon as possible is preferable

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Highly competent in both written&spoken English
 • Minimum of 3 years experience in the accounting

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิงอายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีใบอนุญาตในการจัดทำบัญชี (CPD)

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • At least 5 years experiences
 • Good knowledge of Thai Accounting

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 4 years of experience
 • Strong knowledge of accounting and tax
 • Bachelor’s degree in Accounting

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • Experience in automotive parts manufacturing
 • Good command of English (TOEIC score 500up)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage the bank’s and subsidiaries’ Taxation
 • Manage local tax accounting
 • Group/Regional Taxation

2 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องการทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงินได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีมูลนิธิจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BachelorDegree or Higher in Accounting
 • Monitoringday-to-day of Financial Statement
 • Reconcilingand summarizing

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารลูกหนี้ และจัดเก็บหนี้
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และละเอียดรอบคอบ

2 hours ago

 

Applied
 • Bonus 4-6 Month
 • Medical allowance 25,000 THB / Year
 • Provident fund and Other

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • จัดทำบันทึกบัญชีรายจ่าย-รายรับ
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 2-3 years experience in the Accounting
 • Ability to complete month-end closing

2 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in the accounting field
 • degree or higher in Accounting, CPA preferred
 • Ability to complete month-end closing

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Full professional proficiency at English
 • Strong attention to details.
 • Positive can-do attitude

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting or related field.
 • Good knowledge in Tax, Thai Accounting Standards
 • 3 years experienced in AP / AR/ GL /

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท: Accounting & Finance / Business Admin
 • งานด้านการบริหารการรับเงิน
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ทำบัญชีต้นทุนและสต๊อคสินค้า
 • ประสบการณ์บัญชี 3 ปี

2 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • International tax
 • Corporate tax
 • Transfer pricing

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Tax Manager
 • Real estate
 • Development/ Investment

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานด้านบัญชี และการเงิน รวมถึงบันทึกยอดขาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการด้านงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจทางด้านกฎหมายภาษีอากร
 • มีความละเอียดรอบคอบ

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting.
 • 7-8 years of experience in tax and accounting
 • Having experience in Big4 tax consultants

2 hours ago

 

Applied
 • Experience 2-5 years in Accounting field.
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • Average command of English.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการบัญชี-การเงิน
 • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • General Accounting
 • Bachelor's degree in Accounting
 • New graduated are also welcome

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถปิดงบประจำงวดและประจำปี, ปรับปรุงบัญชีได้
 • เข้าใจมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจการซื้อมาข
 • ทำงานเชิงรุก ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุ

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age 35 -45 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 8 - 15 years of professional experience

2 hours ago

 

Applied
 • Supporting auditors during year-end audits.
 • Handling tax filing such as withholding tax
 • Good in English communication.

2 hours ago

 

Applied
 • Fresh graduate and no experience are welcome
 • Proficiency in Microsoft Office
 • Good attitude, Effective interpersonal skill and p

2 hours ago

 

Applied