• เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย

17 mins ago

 

Applied
 • ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย
 • มีความรู้เรื่องระบบภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

17 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความสามรถทางด้านบัญชี ภาษีอากร
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท / ประสบการณ์ 2 ปี
 • เพศ : หญิง อายุ 33 - 35 ปีขึ้นไป

18 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จัดเตรียมทำแบบภงด.3, 53 ภงด.1 ประกันสังคม
 • มีความรู้เรื่องบัญชีภาษีอากร
 • สำนักงานบัญชี งานบัญชีรายเดือน รายปี

18 mins ago

 

Applied
 • เก็บข้อมูลของสินค้า ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Female age 32-35 years old
 • Min 7 years exp. in Accounting from manufacturing
 • Possess CPA, Tax/BOI are preferable

18 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Fluent in English.
 • Able to communicate in multicultural environment

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years experience
 • A degree in accounting with accounting license
 • Experience with monthly and annual financial close

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 1 year experience in accounting
 • Accountant, Accounting, Accounting Officer

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรีทางบัญชี
 • เพศหญิง
 • ลงบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

18 mins ago

 

Applied
 • ทำเช็คจ่ายซัพพลายเออร์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ทำใบหัก ณ ที่จ่าย

18 mins ago

 

Applied
 • Bonus,Transp,Med Ins,Annual Leave,Sick Leave
 • Leader Standardized Quality Electrical Product Tra
 • At least 1 yr. exp. in General Accounting

19 mins ago

 

Applied
 • Finance & Accounting,Tax, SAP, Oversee the Finance
 • SAP experience, 5 years of experience, English
 • TAX experience, qualification in Finance

6 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3mths, Med&Health Ins, Prvd F,Trans, Meal
 • Global Electronics Device Manufacturing
 • Exp. in 7 yrs. in Manufacturing Japanese Company

12 hours ago

 

Applied
 • จบ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำบัญชีรายรับ ทำบัญชีรายจ่าย

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years bookkeeping/accounting experience
 • English (must be good to excellent)
 • proficiency in MS Office suite

18 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Accounts Payable function
 • Very Good command of both English and Thai
 • knowledge in SAP system and BOI

18 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • บันทึกบัญชี รายได้, ค่าใช้จ่าย, รับเงิน, จ่ายเงิน

19-Aug-17

 

Applied
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ชำนาญ
 • จบการ ปริญญาตรี หรือมากกว่า (สาขาบัญชี)

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 3mth, Group Health Insurance, Transportation
 • Building Equipment, Electric Product Trading
 • 2 - 7yrs exp of Accounting

19-Aug-17

 

Applied
 • Bonus 4mths, Education Support, Transportation
 • Well-known Global Chemical Products Trading
 • Over 10yrs exp of Accounting

19-Aug-17

 

Applied
 • Thai, Female age 32-35 years old
 • Min 7 years exp. in Accounting from manufacturing
 • Possess CPA, Tax/BOI are preferable

19-Aug-17

 

Applied
 • 3 years of experience in Operation,Accounting
 • Banking or financial related or regional operation
 • Good command of written and spoken English

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 27-35, Bachelor in Accounting
 • 3 years experience in accounting in trading
 • Good command in English

19-Aug-17

 

Applied
 • ลงบัญชี งานภาษีอากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี

19-Aug-17

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน
 • บันทึกบัญชี ด้านรับ/จ่าย
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

19-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไปเอกบัญชี
 • ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • จัดทำเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยให้แคชเชียร์

19-Aug-17

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน
 • บันทึกบัญชี ด้านรับ/จ่าย
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

19-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • งานด้านเอกสารเจ้าหนี้ บันทึกค่าใช้จ่าย
 • จัดทำภาษี ภพ.30 ภงด.3,53 ยื่นภาษี

19-Aug-17

 

Applied
 • ร้านขายของที่ระลึกและสวนสนุกของ LINE FRIENDS ในไทย
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการบัญชี และ/หรือ ด้านการเงิน
 • เคยทำการปิดรอบบัญชีรายเดือนและรายปี, TAX, VAT

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ปวส. ถึงปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ช-ญ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ ปวส,ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ช-ญ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ ปวส,ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ช-ญ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ ปวส,ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ช-ญ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ ปวส,ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • สวัสดิการดี
 • หยุดเสาร์อาทิตย์

18-Aug-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

18-Aug-17

 

Applied
 • ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

18-Aug-17

 

Applied
 • ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting with 10 year
 • knowledge of ERP accounting software.
 • Good command of spoken & written English.

18-Aug-17

 

Applied
 • 2 years of working experience
 • Strong account receivable and account payable
 • Hands-on experience in PC software

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ทางด้านการบันทึกบัญชี
 • มีความรู้ด้านภาษีต่างๆ ประมาณ 2-3 ปี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 3-5 years experience in accounting firm
 • CPD license

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 2-5 years experience as accountant in A/R
 • Strong knowledge of the Thai Revenue Code

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

18-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี และภาษี
 • จัดทำตรวจสอบภาษี ภพ.30
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • Tax Senior Position
 • 3-5 years’ experience in auditing or taxation
 • Good English Communication

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.