• หากเป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีบ้าง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไปในสาขา การบัญชี หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • สรุปยอดขายประจำเดือน

5 hours ago

 

Applied
 • หากเป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีบ้าง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience 4-5 years in financial and accounting
 • Rayong, Nikompattana plant & Pluak deang plant
 • Automotive manufacturing

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationals only
 • BA or MA of Accounting or Finance
 • Good communication skills in English

5 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 3 years experience with accounting function
 • Experience in SAP & audit firm is an advantage
 • Strong skill of Thai accounting standard&taxation

5 hours ago

 

Applied
 • 7 yrs in Accounting & Finance functions from MNC
 • Experience from FMCG, Pharm, Healthcare is a plus
 • Good English, analytical, logical, problem solving

5 hours ago

 

Applied
 • Planning and performing audit activities
 • Lead all phases of planned internal audits
 • Develop annual budget and review budget

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Participate in establishing an annual budget
 • Leading the companies budgeting process
 • Prepare the monthly/quarterly accounting

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master's or Bachelor's Degree in Accountancy
 • Work exp, min 10 yrs, the accounting field
 • Good command of English

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท: Accounting / Accounting & Finance
 • ร่วมพิจารณาให้คำแนะนำแนวปฏิบัติทางภาษีและวางแผนการ
 • กำหนดกลยุทธ์ กำหนดแนวทาง ประสานงานเจรจากับหน่วยงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Accounting
 • 5 years experience with an international company
 • Microsoft Office, Accounting Program

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Need experience 5 years in related field
 • Average command of English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ท่องเที่ยวต่างประเทศ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excel skill / SAP skill
 • P&L Management / Risk management Background
 • Internal & External Auditors

5 hours ago

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบการทำบัญชีต้นทุน, บัญชีเจ้าหนี้
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านบัญชีก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Can you work under pressure?
 • can you work all area in Thailand?
 • Can you speak Chinese ?

5 hours ago

 

Applied
 • Accounting, Finance and Taxation
 • Experience in manager level
 • SAP with good command of English

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 2-3 years experience in the Accounting
 • Ability to complete month-end closing

5 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรม express ได้
 • อายุ 18-35 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • Minimum of Bachelor Degree in Accounting or relate
 • At least 2 years of experiences in accounting.
 • Experience in shipping line

5 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years experiences in accounting
 • Excellent in English communication
 • Bachelor or Master in Finance, Accounting

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Finance and Accounting
 • At least 5 years experience
 • Accounting and Tax knowledge

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 6 years’ experience in accounting, managerial
 • Good understanding in Thai GAAP.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
 • บันทึกรายละเอียดสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย การบัญชี
 • มีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะเรียนรู้งาน

5 hours ago

 

Applied
 • Minimum 8 years of working experiences
 • Bachelor’s Degree or above
 • Good communication skills oral and written

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for all accounting tasks, reporting
 • Payment transactions process, & Payment Voucher
 • Control of B/S & P&L and closing and submit FM

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting field.
 • 5 years experience in Accounting and Finance.
 • Understand Japanese working culture

5 hours ago

 

Applied
 • degree or a higher degree in Accounting only
 • 1 year of experience in Accounting
 • Very flexible, self?motivated, service-minded

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Solid experience in setting up accounting system
 • Experienced in ERP implementation is preferable
 • 7yr+ managerial experience in accounting & finance

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s / Diploma’s Degree in Accountancy
 • Work exp, more than 2 yrs, in accounting office
 • Work exp in AR, AP, expense

5 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี-การบัญชี บัญชีต้นทุน หรือสาขาที่่เกี่ยวข้อง
 • 3 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีทั่วไป,ต้นทุน, fixed assets
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี, (MS Office, MFG - PRO)

5 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager
 • 5 yrs Experience in Manufacturing Accounting
 • Salary: 50k - 80k (negotiable)

5 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Economics
 • Experience in Sales, Marketing
 • Disciplined with a good attitude.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • senior accountant, accounting supervisor
 • Accounting Analyst, full set of accounting
 • good command of English, multinational environment

5 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • Experience in management level at least 3 years
 • Excellent communication and presentation skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, male or female
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Minimum 3 years accounting experience

5 hours ago

 

Applied
 • AP, GL, VAT, withholding tax
 • Excel, Oracle
 • balance sheet, spread sheet

5 hours ago

 

Applied
 • New graduate welcome,โบนัสประจำปี
 • 5 days working,สันทนาการ,จัดเลี้ยงประจำปี
 • Salary negotiate,ปรับเงินเดือนประจำปี

5 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Multinational Company
 • Dynamic Finance Team
 • Good working environment

5 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี การบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ดเ้านบัญชี

5 hours ago

 

Applied
 • Multinational Company
 • Dynamic Finance Team
 • Good working environment

5 hours ago

 

Applied
 • Leadership and communication skills
 • 10 years working experience in Accounting
 • Financial Managerial report to Management

5 hours ago

 

Applied
 • Training, aviation
 • Accountant
 • Job in Bangkok, Thailand

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส/ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 15,000 - 20,000 (ขี้นอยู่กับประสบการณ์)
 • ประกันสุขภาพ/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/โบนัส

5 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied