• จัดทำสรุปการประชุม
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • ร้านขายของที่ระลึกและสวนสนุกของ LINE FRIENDS ในไทย
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการบัญชี และ/หรือ ด้านการเงิน
 • เคยทำการปิดรอบบัญชีรายเดือนและรายปี, TAX, VAT

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ปวส. ถึงปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี

19-Aug-17

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, age 22-30 years
 • Degree in Accounting, Business Administration
 • 0-2 years of working experience

18-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ ช-ญ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ ปวส,ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ ช-ญ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ ปวส,ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ช-ญ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ ปวส,ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ช-ญ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ ปวส,ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรอบคอบในการทำงาน
 • เพศชาย

18-Aug-17

 

Applied
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรอบคอบในการทำงาน
 • เพศชาย

18-Aug-17

 

Applied
 • ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

18-Aug-17

 

Applied
 • ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

18-Aug-17

 

Applied
 • ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

18-Aug-17

 

Applied
 • degree in accounting, finance, or other business
 • Demonstrated proficiency in U.S. GAAP
 • Influencing skills – specifically with business

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of working experience
 • Strong account receivable and account payable
 • Hands-on experience in PC software

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ทางด้านการบันทึกบัญชี
 • มีความรู้ด้านภาษีต่างๆ ประมาณ 2-3 ปี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Female age 23-27, Bachelor in Accounting, Finance
 • 1-2 years experience in Accounting, Admin
 • 15,000 - 20,000 THB

18-Aug-17

 

Applied
 • Risk Management
 • at least 4 years experience
 • Banking Experience is preferred

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ทางบัญชี
 • ดูแลงานบัญชี-ธุรการ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

18-Aug-17

 

Applied
 • ลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • บันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน

18-Aug-17

 

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in BA, Accounting or Finance
 • Minimum 1-3 years working experience in accounting
 • Proficient in MS EXCEL

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 3-5 years experience in accounting firm
 • CPD license

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 2-5 years experience as accountant in A/R
 • Strong knowledge of the Thai Revenue Code

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

18-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี และภาษี
 • จัดทำตรวจสอบภาษี ภพ.30
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • Degree in accounting or related degree
 • Experience in tax consulting
 • Very good command of English

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำเอกสารด้านบัญชีรับ - บัญชีจ่าย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 21 - 35 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage and review the Balance Sheet reconciliation
 • Bachelor’s or higher degree in Accounting
 • At least 3 to 5 years or more of general ledger

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Collect money for the gift shop and school
 • University or vocational school graduate account
 • Ability to communicate in English

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • To be a part of leading Japanese manufacturer
 • Hands-on experience in a manufacturing plant
 • Bachelor’s Degree in accounting

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • Handling Thailand company Accounts
 • Self motivated

18-Aug-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • 1 years’ experience in Account Payable
 • Good communication skill

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน25,000-30,000ตามความสามารถ+โบนัส+เบี้ยขยั
 • จบสาขาบัญชี ป.ตรีหรือป.โท,ประสบการณ์บัญชี5ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมExpressได้ สวัสดิการดี เที่ยวต่างประเทศ

18-Aug-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 2-8 years of experiences in accounting
 • Good in English
 • Working with one of the biggest Japanese firm

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 25-30 years old
 • 0-4 years experience in accounting
 • Proficient in Oracle System and MS Office

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Finance & Accounting
 • At least 2 years of experience in accountant
 • Good command in English

18-Aug-17

 

Applied
 • Accounting Management
 • AR, AP, GL, VAT and Taxation
 • Knowledge of SAP

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 ปี

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.