• วิเคราะห์รายการบัญชี พร้อมบันทึกบัญชี
 • วิเคราะห์ภาษี พร้อมนำส่งภาษีต่างๆ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าด้านบัญชีและภาษี ปิดงบการเงินได้

3 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting,Costing and Budgeting
 • Fixed Asset and Depreciation
 • A/P, A/R, Stock(Costing), Tax, VAT, GL

3 hours ago

 

Applied
 • Good at English +2 years exp. will be an advantage
 • Working with well-know company with greats benefit
 • Location: Nearly by BTS/MRT statiion.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 3 mths,Med.Ins,PrvdF,Transport,OT Pay
 • World-wide Japanese Electric parts Trading Company
 • Exp. in Accounting over 10 yrs. in Trading Company

4 hours ago

 

Applied
 • Global company
 • Financial reporting
 • Team management

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • SAP or ORACLE Knowledge would be advantage
 • Report, Costing and GL in accounting
 • Be able for 'Share Service' task

5 hours ago

 

Applied
 • Senior AR Accountant
 • Bank reconciliations
 • SAP

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • จัดทำบันทึกบัญชีรายจ่าย
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years’ experience in credit analysis is a must
 • Bachelor's Degree in Finance, Economics
 • Knowledge of SAP

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เบี้ยขยันประจำไตรมาส
 • เงิน Insentive ประจำเดือน/ตำแหน่งงาน
 • กองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ   ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการเงินอย่างน้อย 3 ปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2 Mths, Transport, Pvd F., Med Ins., OT, etc
 • International Industrial Mechanical Parts Trading
 • Exp. in Accounting minimum 5 yrs. and some Admin

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
 • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

9 hours ago

 

Applied
 • female age 25-32 years old
 • Experience in retails shop
 • Computer skills especially MS Excel, SAP B1

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 -5 years experience
 • Costing function with Manufacturing background
 • Leadership skills

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years financial work experience
 • Bachelor degree in Accounting, Finance
 • Managing the customers/dealers cash flow portfolio

12 hours ago

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • 5 years in Credit control, Credit analysis
 • Strong analytical skills, Proactive

20 hours ago

 

Applied
 • Working experience in accounting is advantage
 • Knowledge of SunSystems is a plus
 • Should have service minded and work well in a team

20 hours ago

 

Applied
 • Direct experience at least 2-3 years
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Fresh graduates are welcomed

20 hours ago

 

Applied
 • Fresh Graduates are Welcome
 • Bachelor Degree in Accounting or Finance
 • Fair command in English

20 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • จบบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานละเอียด รอบคอบ มีเหตุผล ซื่อสัตย์
 • มีไหวพริบ และ ความคิดสร้างสรรค์

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 30-45 years old
 • Bachelor’degree in Accounting
 • Minimum 10 years experiences in Accounting

20 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชีสหกรณ์
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Higher degree in Accounting
 • 10 Yrs of experience in Accounting
 • Proficient in English

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Accountancy or higher
 • 2 years accounts payable or general
 • Good computer skills, especially in Excel

20 hours ago

 

Applied
 • 2 yrs+ in financial analysis or cash flow. (FMCG)
 • month end closing and budget experience.
 • Analysis skill & cost control.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage all accounting and financial functions
 • Ensure of Tax planning, Budge control, reporting
 • Reviewing all accounts reconciliation on monthly

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in accounting
 • 5 year experience in Accounting and Finance
 • 4-6 years administrative and management

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Accounting
 • 3-5 years' experience in Accounting field
 • Good command of English both spoken and written

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 day working
 • Sales discount at Happening Shop
 • Free entertainment tickets

20 hours ago

 

Applied
 • Bonus 2 mths,Med.Ins,PrvdF,Trans,OT Pay, COLA
 • World-wide Automotive Components Trading
 • 10 yrs. exp. in Acct & Admin in JP Company

20 hours ago

 

Applied
 • Western corporate and investment banking
 • Strong career progression
 • World-Class training

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2 mths,Med.Ins,PrvdF,Trans,OT Pay
 • Global Japanese Electronics Parts Trading
 • 3 Yrs. Exp. in Accounting JP Trading Company

20 hours ago

 

Applied
 • Global leader for Industrial Control & Automation
 • Business Financial Partner Role
 • Develop and implement financial strategy

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Credit control account receivables
 • General expenses, purchasing, cash flow
 • Bank guarantee, tax related, administration

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graduated in Accounting Major
 • Prepare Withholding Tax 3, 53
 • Do payment to Suppliers

20 hours ago

 

Applied
 • Manage all function of Accounting & Financial
 • Accuracy and well understanding the Business Cycle
 • Analyzing monthly Financial Statement

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or MBA in Accounting
 • Finance, Business Administration, Economic
 • 5 years controlling ,10 years finance

20 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-30 years old
 • 1-3 y exp in Accounting, Cost Accounting
 • Good in English, MS Office

20 hours ago

 

Applied
 • Multi functional
 • Knowledge
 • International communication

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 28-35 years old
 • At least 3-5 years of experience in Accounting
 • Having SAP (ERP) experience is advantage

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accountant or Finance.
 • 10 years of experience
 • Proficient in English and Thai

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำบัญชีรายรับรายจ่ายบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปวส หรือปวช
 • ขยันทำงาน

20 hours ago

 

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • Familiar with accounting software
 • You will have experience of processing and payment

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาบัญชี ปวช.ขึ้นไป
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • เพศชาย – หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ สินทรัพย์

21-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.