• จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ควบคุมดูแลการทำบัญชี ทั้งระบบ
 • ปิดงบบัญชีประจำปี

15 mins ago

 

Applied
 • มีความรู้ความสามรถทางด้านบัญชี ภาษีอากร
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท / ประสบการณ์ 2 ปี
 • เพศ : หญิง อายุ 33 - 35 ปีขึ้นไป

16 mins ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชี ต้นทุน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปเเละจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

16 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาในระดับปริญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ตรวจสอบการออก Invoice งานเอกสารบัญชี

16 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance & Accounting,Tax, SAP, Oversee the Finance
 • SAP experience, 5 years of experience, English
 • TAX experience, qualification in Finance

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bonus 3mths, Med&Health Ins, Prvd F,Trans, Meal
 • Global Electronics Device Manufacturing
 • Exp. in 7 yrs. in Manufacturing Japanese Company

12 hours ago

 

Applied
 • Bonus3mths. Med Ins, Prvd F, Trans, Position
 • International Electric Parts Trading & Mfg Company
 • Exp. in Account 1 yr. in Japanese Trading Company

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female age 27-35, Bachelor in Accounting
 • 3 years experience in accounting in trading
 • Good command in English

19-Aug-17

 

Applied
 • Female age 23-27, Bachelor in Accounting, Finance
 • 1-2 years experience in Accounting, Admin
 • 15,000 - 20,000 THB

18-Aug-17

 

Applied
 • Collection Manager
 • Cash Payment
 • Collection dashboard

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance Operations
 • Cash collection
 • Cash disbursement

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting and MBA is a plus.
 • Have experience in ERP system, ERP-Navision
 • CPD holder is a must.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in audit field or business knowledge.
 • เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี, สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
 • ศึกษาดูงานบริษัทแม่ ที่ประเทศญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไข)

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำรายละเอียดประกอบงบ และปิดงบได้

18-Aug-17

 

Applied
 • กำหนดและดำเนินนโยบายการให้สินเชื่อ
 • จัดการและดำเนินการฟ้องร้องต่อลูกหนี้
 • ติดตามและควบคุมดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหา

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 30-40 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมต้นทุนและจัดซื้อ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดัน
 • ทำงานตรงตามเวลาที่กำหนด

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting, Finance
 • Fluent in English communication
 • MS Office proficiency

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ระบบบัญชีโรงงานประเภทอุตสหกรรมส่งออก
 • มีประสบการณ์ในการบริหาร 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor of Finance or Accounting, MBA is a plus
 • Thai national, age between 28-32 years old
 • Strong knowledge of Thai GAAP and USGAAP,SOX, ERP

18-Aug-17

 

Applied
 • Finance, Accounting
 • MS Excel
 • English

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกข้อมูลทางบัญชี
 • จัดทำเอกสารการรับเงิน, เอกสารการจ่ายเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, female only, aged 25 -28 years
 • 2 years of AP accounting function experience
 • Degree in Accounting or related

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 25 ปี
 • ป.ตรี. สาขาการบัญชี
 • ทำรายงานทางภาษี ภงด.1,3,53

18-Aug-17

 

Applied
 • Excellent in project management and financial
 • Organization to work well in a team environment
 • Good command of German.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 years working experience in sugar business
 • Experienced JDE software would be an advantage.
 • 5 days working

18-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลค่าใช่จ่ายของบริษัท
 • ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • สรุปภาษีซื้อ-ขายของแต่ละเดือน

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็น

18-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 25-35 ปี
 • จัดเตรียมเอกสารการวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารของทางบัญชี

18-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบทางด้านการเงิน ทั้งทางด้านลูกหนี้,
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • At least 3 years experience in corporate finance
 • Background in power industry or related industry.
 • Knowledge in Oracle is a plus.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Account Receivable
 • Accounting
 • credit/collections

18-Aug-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบได้
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการจัดการ

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย - หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์งานทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาโททางด้านบัญชี เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 10 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • Taking care for maintenance payment
 • Verify and understand type of Leasing

18-Aug-17

 

Applied
 • General accounting duty.
 • 1 year experience in accounting field.
 • Able to communicate in English.

18-Aug-17

 

Applied
 • บัญชีต้นทุน, Cost, ต้นทุน
 • บัญชีสต๊อค, Stock, สต๊อค
 • ปิดบัญชีต้นทุน

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above graduate in Finance
 • Complete the annual credit line review
 • Must be able to perform well under pressure

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachalor degree
 • minimum 3 years experience
 • development opportunities

17-Aug-17

Above THB70k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาการเงินการธนาคาร , สาขาบัญชี
 • ีมีประสบการณ์ทางสถาบันการเงิน 5 ปี ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • 5 years of experience working in an accounting
 • Experience in Insurance is an advantage
 • Good English skill

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

17-Aug-17

 

Applied
 • Experience 8 years in Real Estate Industry
 • Experience in Public Company Limited or Company
 • Liaison with bankers to refinance and restructure

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • At least 15 years of experience in finance
 • Good knowledge of accounting theories, principles

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.