• มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
 • มีประสบการณ์ด้าน Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานจันทร์ ถึง ศุกร์ (สำนักงานใหญ่พระรามสอง)

1 hour ago

 

Applied
 • SAP experience (if any)
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance
 • Customer centricity and collaborative mind-set

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 6 Mths,Med Ins,Pvd F, Position,Transport,Etc
 • World-wide Electric & Mechatronic Trading Company
 • Exp. in Accounting over 15 yrs.+SAP

2 hours ago

 

Applied
 • Billing and collection of all corporate accounts
 • Liaison between Accounting and Shipping department
 • Generates all accounts payable reports necessary

2 hours ago

 

Applied
 • Closing & Consolidation
 • Management Skills
 • Fast growing business

5 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Core working time 10:00 - 16:00
 • Maximum 37 days of vacation per year
 • Opportunity to work Oversea

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบสูง ขยัน อดทน

6 hours ago

 

Applied
 • Male or Female age between 25 years up
 • degree in Business Administration, Finance
 • 1 - 2 years experience as credit officer

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช/ญ/ป.ตรี/ประสบการณ์ 15 ปี/อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร และสามารถปิดงบดุลได้
 • มีสามารถแก้ไขและตัดสินใจปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชีโรงแรมอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถจัดทำรายงานทางการเงิน และ ปิดบัญชีได้

10 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Finance, Accounting
 • Good command of English
 • 5 years of experience at the management level

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in related fields
 • 7+ years‘ experience in Collections Strategy, MIS
 • Good verbal and written skills in English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Credit management and billing
 • Strong analytical skills
 • Good command of English (spoken & written)

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the position with hotel background
 • English communication
 • Attractive benefits

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16 hours ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 • มีความขยัน อดทน ต่องานที่ทำ
 • ทำบัญชี และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท

16 hours ago

 

Applied
 • ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถลงบันทึกรายการบัญชีได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Logistics Tech Company
 • Start-Up and Fast Growing, Attractive Package
 • Fun and Casual Environment

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance Director
 • Financial Controller
 • finance and accounting

16 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานสายบัญชีไม่ต่ากว่า 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting and Finance.
 • 2-3 years of experience in finance.
 • Prior experience of managing a team

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting and Finance
 • 2-3 years of experience in finance
 • Self-starter with excellent MS-Office skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Law, Finance, Internal Audit
 • Japanese and English in Business LEVEL, JLPT N2
 • Excellent knowledge of reporting procedures and

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชีโดยตรง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ทำงานในสภาวะกดดันสูงได้ดี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความรู้งานด้านระบบบัญชี สถานที่ทำงานจ.ร้อยเอ็ด

16 hours ago

 

Applied
 • team supervisory role and managerial position
 • At least 5 years working experience
 • Excel and Oracle/SAP is a must

16 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการ ติดตามหนี้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • รับผิดชอบในส่วนงานของ ติดตามหนี้สินเชื่อรายย่อย

16 hours ago

 

Applied
 • Manage team performance and skill development
 • At least 5 years working experience in Finance
 • Manages multiple stakeholders and or-issues

16 hours ago

 

Applied
 • At least 7 years in external and internal audit
 • 2 years of experience as people’s manager
 • Knowledge of auditing concepts and principles

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Minimum 2 years experience in accounting
 • Responsible for account payable, payment journal

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BS Degree in accounting or relatefield
 • 2-3 years’ experience in Account Receivable
 • Accounting, Tax knowledge and Oracle experience

16 hours ago

 

Applied
 • management report&Budget planning
 • SAP Implementation
 • Excel Expert

16 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Finance Degree
 • CPA License
 • Excellence in English and Thai

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3+ Years Experience
 • Willingness to Travel throughout Thailand
 • Career development opportunities

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Account Manager level
 • (Board of Investment) project.
 • Management and UK based Group Fixed

16 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีเท่านั้น
 • ยินดีรับบัญฑิตใหม่
 • สามารถใช้ excel ได้

16 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit, Internal Control, Business Analyst
 • financial reliability, compliance, Accounting, CIA
 • full audit cycle, control management, SAP

16 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ปิดงบการเงิน บัญชีต้นทุน 3ปีขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Cost Accounting
 • Experience in cost accounting 2 years
 • Have knowledge in using all computer programs

16 hours ago

 

Applied
 • พนักงานบัญชีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • รักงานบริหารลูกหนี้ ติดตามการรับชำระเงิน
 • จัดทำรายการกระทบยอดธนาคาร และบัญชีที่เกี่ยวข้อง

17-Nov-18

 

Applied
 • Education: Bachelor's Degree or higher
 • Age: Over 35 years old
 • Experience: At least 10 years in accounting field

17-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 6 ปี
 • คำนวณและบันทึกบัญชีต้นทุน

17-Nov-18

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Accounting, Finance or related fields
 • 7 years experience in financial reporting.
 • Experience to work with MNC

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • AP Accounting, credit analysis, Finance/Accounting
 • SAP is advantageous | Good English
 • MRT: Lumpini (Witthayu road)

16-Nov-18

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

16-Nov-18

 

Applied
 • 3yrs+ GL and controlling, Fixed Assets, Financial
 • GL accounting, Financial controller | Good English
 • MTR - Lumpini (Witthayu road)

16-Nov-18

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied