• อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถและประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AX

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Financial
 • 3-5 years’ experience as managerial level
 • Experience in freight forwarding, logistics

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min.2 years experiences AR
 • Fair English
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage daily operations of accounting transaction
 • Manage account closing
 • Good command both spoken and written English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ธุรการบัญชี
 • บัญชีเจ้าหนี้
 • บัญชีธุรการ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามระบบ
 • ควบคุม ติดตาม งานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Credit controller
 • Account Receivable
 • High volume transaction in AR collection

8 hours ago

 

Applied
 • Experienced in accounting task
 • To support senior accountant staff
 • Communicate in English is advantaged

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field
 • Knowledge about Thai tax regulation

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Experienced in Credit Control or A/R functions
 • Fair Command of English

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting and CPA.
 • Overall in charge of accounting.
 • Cash flow forecasting and budgeting.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จร
 • จัดทำรายการลูกหนี้
 • ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years direct experience in Accounting
 • Bachelor Degree or higher in Accountant
 • Experience of work form Manufacturing, Industry

18 hours ago

 

Applied
 • International and professional environment
 • Full set of accounting
 • Group reporting

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min. 5 years AR/AP experiences
 • Good English both spoken and written
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Credit Analyst and Credit Analysis
 • Bachelor’s or Master in Finance, Economics,Account
 • Relationship Officer and Relationship Manager

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Cost Accounting
 • Experience in cost accounting 2 years
 • Have knowledge in using all computer programs

18 hours ago

 

Applied
 • Senior Account Payable
 • Account Payable
 • Junior account payable

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in In Accounting, knowledge in Finance
 • Experience in Budgetting control and SAP managemen
 • -

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female only - Age 32-36 years old
 • Bachelor's degree Accounting
 • Can Closing / Able to work under pressure as well.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานระบบบัญชีการเงิน, จัดทำงบประมาณ
 • ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย ภ.พ 30
 • จัดทำ/ ตรวจตราการลงบัญชีต่างๆ ของบริษัท

18 hours ago

 

Applied
 • Support data for preparing Financial Statement
 • Verify reporting adjustments, ensure application
 • Formulate and manage analytical

18 hours ago

 

Applied
 • At least 3 -5 years experience
 • Costing function with Manufacturing background
 • Leadership skills

18 hours ago

 

Applied
 • 4 years direct experience in Accounting
 • Bachelor Degree or higher in Accountant
 • Experience of work form Manufacturing, Industry

18 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in accounting
 • Working with more than approx 20 employees
 • Work experience in foreign company

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Ability to work under pressure
 • Good computer literacy

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BachelorDegree or Higher in Accounting
 • Monitoringday-to-day of Financial Statement
 • Reconcilingand summarizing

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting or relatefield
 • 1-2 years’ experience in an Accounts Receivable
 • Basic accounting knowledge and Oracle experience

18 hours ago

 

Applied
 • 5 or more experience in the same position.
 • Good command of English
 • Supervisory / leadership skill

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • Minimum 5 year of work experience in Accounting
 • Good command in English (speaking and writing)

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Accounting / Finance
 • >3 years exp in controling&management assistance
 • Good interpersonal/ Work under pressure

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Working exp. at least 4 years in Accounting field
 • Manufacturing Food industry
 • Working based on Rama 3 Rd., Monday to Friday

18 hours ago

 

Applied
 • Oversee finance and accounting transactions
 • Report directly to overseas Line Manager
 • Global medical devices company

18 hours ago

 

Applied
 • TTT เป็นบริษัทในกลุ่ม PTT Global Chemicals (PTTGC)
 • We offer competitive salary & benefits,
 • Health and life insurance and provident fund.

18 hours ago

 

Applied
 • At least 7 years of working exp. in Accounting
 • Good in English communication and SAP knowledge
 • Attractive salary package with great benefits

18 hours ago

 

Applied
 • ทำยื่น ภงด.1 ภงด.3 ภงด 53 SSO ภพ.30 หัก ณ ที่จ่าย
 • ออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จ ใบวางบิล ทำจ่าย-รับ เช็คได้
 • เดินทาง รวบรวมเอกสาร ส่งสำนักงานบัญชี อแ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน

18 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ การทำบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถปิดงบบัญชีได้

18 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความเป็นผู้นำและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

18 hours ago

 

Applied
 • 3 year experience in financial analizing
 • Strong analytical and conceptual skills
 • Proficient in Excel, SAP and controlling Modules

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting.
 • A CPA qualification.
 • Strong communication in English is required.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years+ work experience in accounting;
 • Knowledge of general accounting procedures
 • Knowledge of general bookkeeping procedures

18 hours ago

 

Applied
 • Fast growing Audit Team
 • Excellent career development opportunities
 • Ambitious and talented Audit Managers needed

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Designs audit approaches
 • Monitor and improve the working procedures
 • Manages engagement problems and client issues

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven experience in auditing
 • Confident communication and presentation skills
 • Good command of English

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัยชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี

17-Jan-18

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลทางบัญชี
 • จัดทำเอกสารการรับเงิน, เอกสารการจ่ายเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Working knowledge of accounting, taxation
 • Good command of English is preferabl

17-Jan-18

 

Applied
 • to work in the leading long history company
 • to contribute sales skills in senior position
 • to work in convenient location (MRT Lumpini)

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Able to work under pressure & flexible team
 • Fresh graduates are welcome to apply

17-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.