• ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (OM)
  • 1-4 ปี ด้านการวางแผนผลิตหรือการจัดการสินค้าคงคลัง
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และการคำนวณ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • To challenge your managerial skills
  • To grow with the fast-growing company and industry
  • Remuneration package and benefits

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • At least 2 - 3 years’ experience in logistics fiel
  • Experience in Logistics, Purchasing, Planning
  • Manage incoming shipment and control

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.