ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  CK Power Public Company Limited/บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)'s banner
  CK Power Public Company Limited/บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)'s logo

  Engineer – Civil & Dam Monitoring (Based in Nam Ngum2, Lao PDR)

  CK Power Public Company Limited/บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  ต่างประเทศ
  • Civil Engineer
  • Dam Monitor & Inspector
  • New graduates