ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  CI Manager / Lean Manager (TPS)

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคกลางจังหวัดอื่น
  • CI Manager
  • Six Sigma / Lean / Continuous Improvement / TPS
  • 5 days working
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Operation Manager - Oracle Implement (Manufacturing)

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคกลางจังหวัดอื่น
  • 5 Days working
  • Good benefits and package
  • Manufacturing Manager