ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Criterion Asia Recruitment (Thailand) Co. Ltd.'s banner
  Criterion Asia Recruitment (Thailand) Co. Ltd.'s logo

  APAC HR Manager

  Criterion Asia Recruitment (Thailand) Co. Ltd.
  จังหวัดอื่นๆ
  • Fast Growing Group
  • International Exposure
  • Strategic HR Management
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • A leading APAC consumer technology platform
  • Allow consumer and business to connect on line
  • Well established and powerful brand in Thailand
  TD Tawandang Co., Ltd.'s banner
  TD Tawandang Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • Warehouse Management
  • Logistics / Supply Chain
  • Retail / Wholesale
  International Rescue Committee's logo

  Deputy Director of Programs

  International Rescue Committee
  จังหวัดอื่นๆ
  • Master’s degree in Development Studies
  • 10 yrs of professional experience
  • Fluency in spoken & written English essential