• ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆหรือสาขาแบบหมุนเวียน

18-Sep-17

 

Applied
 • ปวช.-ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์,การจัดการ,บัญชี, อื่นๆๆ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 20 - 35 ปี

15-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการบัญชี ระบบงานภาษี ระบบงานคลังสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ปิดงบการเงินภายในได้ ส่งรายงานให้ผู้บริหารตรวจสอบ

15-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี รับจ่ายเงิน
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถเริ่่มงานได้ทันที

15-Sep-17

 

Applied
 • Computer literate. Excellent attention to details
 • Minimum 2 years of accounting experience
 • Secondary School/Diploma in Accounting

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเรื่องการบันทึกบัญชี/การเงิน/ภาษีอากร
 • จัดทำงบการเงิน,วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอฝ่ายบริหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

10-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.