• หาข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายขาย
 • ปริญญาตรี-โท ทางด้านวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี
 • หากเป็นเพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหาร

31 mins ago

 

Applied
 • Male/Female, age 25-35 years old
 • degree in Food Sciences, Food Technology
 • 3 years of experience in sales of food ingredients

31 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Basic Salary 18,000 +++
 • At least 2 years of work experience in OEM sales.
 • Bachelor’s Degree in Food & Nutrition, Food Scienc

19-Aug-17

 

Applied
 • degree or higher in food sciences, Medical Science
 • 2-3 years’ experience in the sale of food ingredie
 • Fluent in spoken and written English

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female
 • Bachelor degree or higher in Science
 • 1 year or more experience in the R&D

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 28
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวเคมี
 • พัฒนาคุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก
 • ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 - 30

18-Aug-17

 

Applied
 • 2 years’ experiences
 • Sales and Marketing, Food Industry or Trading Comp
 • Bachelor degree in food ,Biotechnology, Nutrition

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in food science
 • Good command of English
 • Good interpersonal skills

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in chemistry
 • Excellent command of English
 • Good knowledge of Microsoft Office applications

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in food science
 • Good command of English
 • Good knowledge of Microsoft Office applications

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมด้านสายการผลิตบะหมี่ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • บริหารจัดการกาลังคนให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมติดตามให้เป็นไปตม KPI ที่ตั้งไว้

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม
 • การวางแผนงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

18-Aug-17

 

Applied
 • จบสาขาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Science, Engineering
 • Thai citizen Male or Female
 • Experience in manufacturing, engineering, quality

18-Aug-17

 

Applied
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • จบปวช-ปริญญาตรี
 • พนักงานประจำ

18-Aug-17

 

Applied
 • R&D (Product development)
 • Global Company
 • Attractive Salary

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ
 • ประสบการณ์ในการเขียนโครงการ จัดทำข้อเสนอเทคนิค

18-Aug-17

 

Applied
 • สามารถปิดการขายได้ตามเป้าขาย
 • ปวส.ถึงปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • อายุระหว่าง 20 - 35 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์, วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสายการผลิตจริง

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ
 • ประสบการณ์ในการเขียนโครงการ จัดทำข้อเสนอเทคนิค

18-Aug-17

 

Applied
 • สามารถปิดการขายได้ตามเป้าขาย
 • ปวส.ถึงปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • อายุระหว่าง 20 - 35 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์, วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสายการผลิตจริง

18-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจติดตามระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ และเดินทางไปต่างจังหวัด

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตเกี่ยวกับอาหาร 2 ปี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนระบบงานประกันคุณภาพสินค้าโดยจัดทำระเบียบ
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • Male. Age of between 23 -35 years
 • Bachelor Degree or equivalent
 • 1-5 years in Food inspection

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in field of Agriculture, Food Sciences
 • 5 year experiences in food inspection
 • Food science / marketing knowledge

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพร้านตามมาตราฐานที่กำหนด
 • เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
 • เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Food Safty, GMP
 • ประกันและควบคุมคุณภาพ ร้านอาหารศูนย์อาหาร
 • จบการศึกษาเทคโนลียีอาหาร วิทยาศาสตร์

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ,พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตอาหารระดับอุตสาหกรรม

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Export Sales
 • Sales and Marketing
 • Good command of English (Toeic 450 up)

17-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Science or related fields
 • Have experience in sales would be advantage
 • Basic salary+Transport+SSO+Commission+work 5 days

17-Aug-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 24 ขึ้นไป
 • ป.ตรี วิทย์ Food Science หรือสาขาอื่นด้านอาหาร
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่

17-Aug-17

 

Applied
 • 8-10 years experience in a large manufacturing
 • Preferred certified in ISO 22000, HACCP, ISO, GMP
 • Bachelor’s degree in Food Science, Food Safety

17-Aug-17

 

Applied
 • Age around 27-32 years old // Male,Female
 • 1-3 years exp. as sales or R&D in Food products
 • JPLT N2 up // Good allowance // BTS Ploenchit

17-Aug-17

 

Applied
 • Thai national, age 28 - 35 years old
 • degree or higher in food science technology
 • 5 years’ Research and Development experience

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร , คหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-5 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • Feed Division, Animal Feed
 • Food ingredients
 • Chemicals

17-Aug-17

 

Applied
 • Quality control on the production line
 • Quality control system GMP,HACCP,BRC
 • Can work shift

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality Assurance/ Food Safety
 • Knowledge of Food Laws and Regulations
 • HAACP Knowledge/Implementation

17-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female, age 25 -30 years old.
 • degree in Food Science or Agro – Industry
 • Minimum 1-2 years in Sales Food Ingredient

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Technical problems solving
 • Time management
 • Budget control during development timeline

17-Aug-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

16-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female, age 23-30 years old.
 • Minimum 1-3 years of experience
 • Dairy Industry or FMCG

16-Aug-17

 

Applied
 • Food Industry and Coldchain management
 • Food Seience and Technology
 • 8-10 years relevant working experiences

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Food Science
 • 5 years’ experience in sales and export
 • Good knowledge and background in marketing

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree (Sciences or Food Technology)
 • At least 1 year relevant working experience
 • Thai nationality, Male or Female

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Good knowledge of FDA for registration
 • Good command of computer skills.
 • Good command of spoken, written and reading in Eng

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.