• ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆหรือสาขาแบบหมุนเวียน

25-Sep-17

 

Applied
  • กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน บริหารธุรกิจ
  • มีทักษะในการเจรจา การนำเสนอ รักงานบริการและงานขาย

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.