• เพศหญิง อายุ 40-50 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

30-Mar-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?