• Safety
  • Protection
  • Distributor management

16-Aug-17

THB70k - 90k /month

Applied
  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ป.ตรี/เทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีในการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
  • ร่วมทีมศักยภาพสูง
  • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.