• วิเคราะห์ข้อมูล, นำเสนอรายงาน, ออกแบบรายงาน
 • MIS, Data Analysist, Sales Performance Report
 • Excel Expert, Presentation Skill, Analitical Skill

11 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Experienced in collection in management level.
 • Good knowledge in Debt Collection Laws
 • Hold driving license.

25-May-20

 

Applied
 • 6+ years experience as Credit Analyst
 • Experience of management
 • Bachelor or Master’s degree in Finance, Economics

25-May-20

 

Applied
 • 6 + Credit Analyst in Bank/ Financial institutions
 • 4+ experience of management of any kind
 • Having OMEGA certification

22-May-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Credit Administration Manager, Team management
 • A well-known automobile leasing company
 • 5 working days, Good welfare & benefits, BTS

22-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์ด้านผู้จัดการการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • การจัดทำ Cashflow , การวางแผนรับ - จ่ายเงิน
 • ดูแลควบคุมติดตาม ติดต่อ เจรจาลูกหนี้,เจ้าหนี้

21-May-20

 

Applied
 • Manager/Senior Manager Level Role
 • International Company
 • Hire Purchase/Auto Leasing Industry

21-May-20

 

Applied
 • ขยายฐานลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
 • วิเคราะห์ และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัต
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล

21-May-20

 

Applied
 • Multinational Company
 • Fast-growing career path
 • Center Bangkok Location

20-May-20

 

Applied
 • Credit Manager,Credit Analysis in Banking industry
 • Financial industry, Hire purchase,Leasing industry
 • Well-known Financial and Leasing company, BTS BRT

18-May-20

Salary negotiable

Applied