• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • วิเคราะห์งบการเงินและเครดิต
  • เจรจาและดำเนินการแก้ไขหนี้

17-Aug-17

 

Applied
  • >12 years experienced in Accounting/Financial
  • Good English Communication/Team Management
  • General Accounting/Costing/BOI

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.