• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

20 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Civil Engineering or Architect.
 • Hard working and Strong Leadership.
 • Min 5 years working experience on project in CM

22-Aug-17

 

Applied
 • ประเมินราคาในงานโครงการ ระบบปรับอากาศ/สุขาภิบาล
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรง 1-2 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • ชาย ไทย อายุ 23-28 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • Opportunity to work for a big Japanese company
 • Opportunity to get promotion if you perform well
 • Utilize your knowledge to make the company bigger

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work for a big Japanese company
 • Opportunity to get promotion if you perform well
 • Utilize your knowledge to make the company bigger

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Diploma Degree in Architect
 • 5 years experience as a Site Engineer
 • Checking plans, drawings and quantities

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Diploma degree in Interior
 • 5 years experience as a site engineer
 • Overseeing quality control

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical Electrical
 • 5 years experience as a Site Engineer
 • Ensuring all materials used and work performed

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

17-Aug-17

 

Applied
 • ติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปวช, ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • ต้องพักอาศัยประจำหน้างานโครงการได้

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.