• ดูแล บริการหน้า Counter และ งานบริการทรีทเมนต์
  • ช่วยแพทย์ในเคสหัตถการต่างๆ
  • ดูแลรับผิดชอบห้องเลเซอร์และทรีทเมนต์

14-Aug-17

 

Applied
  • แนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • ดูแลยอดขาย เพิ่มยอดขาย ขยายกลุ่มลูกค้า
  • จัดทำแผนการขายและการตลาด

14-Aug-17

 

Applied
  • ดูแล บริการหน้า Counter และ งานบริการทรีทเมนต์
  • ช่วยแพทย์ในเคสหัตถการต่างๆ
  • ดูแลรับผิดชอบห้องเลเซอร์และทรีทเมนต์

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.