• ปวส.-ป.ตรี ก่อสร้าง,โยธา,สถาปัตย์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้โปรแกรมเขียนแบบก่อสร้างได้อาทิ Autocad Sketchup
  • สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ทุกที่

16 hours ago

 

Applied
  • Manage all aspects of interior and finishing work
  • Full living allowances and medical insurance
  • Strong management experience with 80+ site workers

31-Mar-20

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?