• เชี่ยวชาญพัฒนา Web และ Web API ด้วย .NET
  • มีความคุ้นเคยกับ JavaScript, HTML, CSS
  • สามารถใช้งานฐานข้อมูล SQL Server, MySQL, PostgreSQ

03-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?