• ป.ตรี เกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ปสก.การดูแลพืชสวน/คุมคนงานได้ ประจำต่างจังหวัดได้
  • ใช้ MS.Office, รักงานเพาะปลูก ชอบงานกลางแจ้ง

29-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?