เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใบแจ้งหนี้ – ผู้ติดต่อหลัก และที่อยู่

ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อหลักสำหรับใบแจ้งหนี้:

กรุณาส่งอีเมลมาที่ [email protected] พร้อมระบุชื่อผู้ติดต่อหลัก ตำแหน่งงาน อีเมล และเบอร์ติดต่อ เราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับใบแจ้งหนี้:

กรุณาส่งอีเมลมาที่ [email protected] พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

หัวข้อนี้มีประโยชน์หรือไม่

Vote DownVote Up
Loading...