Laws of Attraction

ดึงดูดและสรรหาผู้สมัครงานได้อย่างแม่นยำด้วย Laws of Attraction ซึ่งพัฒนาโดย jobsDB.com พันธมิตรด้านการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดในเอเชีย

ใช้คุณสมบัติเพื่อกำหนดกลุ่มผู้สมัครงาน ตัวอย่าง: หากคุณกำลังมองหาผู้สมัครงานด้านวิศวกรรมที่มีประสบการณ์การทำงาน 1 – 4 ปี คุณสามารถใช้ Laws of Attraction เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้สมัครงานกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับปัจจัยอะไรมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นการใช้งานศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์ Laws of Attraction ได้โดยคลิก ที่นี่

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อ ประเภทงาน โดยใช้กรณีศึกษาตามตัวอย่าง

img-loa-help-article2-step2

ขั้นตอนที่ 3 คลิกที่ img-select-category-datalab และเลือกหัวข้อ งานวิศวกรรม – เครื่องกล / เครื่องยนต์ / ไฟฟ้า / ความปลอดภัย / ควบคุมคุณภาพ

img-loa-help-article2-step3

ขั้นตอนที่ 4 เว็บไซต์จะแสดงข้อมูล ปัจจัยสำคัญในการดึงดูดผู้สมัครงาน ในกลุ่มงานวิศวกรรม และเปรียบเทียบกับตลาดงานทั้งหมดของประเทศไทย

img-loa-help-article2-step4

ขั้นตอนที่ 5 เลื่อนหน้าเว็บไซต์ลงมาเพื่อดูรายละเอียด ปัจจัยในการดึงดูดผู้สมัครงาน ในกลุ่มงานวิศวกรรม และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดงานทั้งหมดของประเทศไทย

img-loa-help-article2-step5

ขั้นตอนที่ 6 สามารถดูรายละเอียดและเปรียบเทียบ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยเลื่อนหน้าเว็บไซต์ลงมาและเลือก img-learn-more-drivers2

img-loa-help-article2-step6

ขั้นตอนที่ 7 สำหรับช่อง ข้อมูลเพิ่มเติม ให้เลือก ระดับตำแหน่งงาน และสำหรับ หัวข้อที่ต้องการเปรียบเทียบ ให้เลือก พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ และ พนักงานระดับกลาง

img-loa-help-article2-step7

ขั้นตอนที่ 8 เลื่อนหน้าเว็บไซต์ลงมาเพื่อดูรายละเอียด ปัจจัยในการดึงดูดผู้สมัครงานในกลุ่มงานวิศวกรรม และข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ และพนักงานระดับกลาง

ตามตัวอย่างด้านล่าง ปัจจัย 3 อันดับแรกที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้สมัครงาน คือ

  1. 1) เงินเดือน / ค่าตอบแทน
  2. 2) ความมั่นคงในการทำงาน
  3. 3) โอกาสความก้าวหน้า

img-loa-help-article2-step8

ขั้นตอนที่ 9 สามารถดูข้อมูลเชิงวิเคราะห์ได้โดยคลิกที่ตัวเลือก ปัจจัยหลักทั้งหมด และปัจจัยหลักที่ต้องการตามตัวอย่างคือ เงินเดือน / ค่าตอบแทน

img-loa-help-article2-step9

ขั้นตอนที่ 10 เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในหัวข้อ เงินเดือน / ค่าตอบแทน ตามตัวอย่างของผู้สมัครงานในกลุ่มงานวิศวกรรมจะให้ความสำคัญกับ ฐานเงินเดือน มากที่สุด

img-loa-help-article2-step10

ขั้นตอนที่ 11 สลับเปลี่ยนแถบเลื่อนเพื่อค้นหาระดับความชอบของผู้สมัครงานที่มีต่อแต่ละปัจจัย

img-loa-help-article2-step11

ขั้นตอนที่ 12 ดูรายละเอีดเพิ่มเติมของปัจจัยอันดับที่ 2 ให้ทำขั้นตอนที่ 8 ซ้ำอีกครั้ง โดยคลิกที่เมนู ปัจจัยหลักทั้งหมด และเลือก ความมั่นคงในการทำงาน

img-loa-help-article2-step12

ขั้นตอนที่ 13 เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในหัวข้อ ความมั่นคงในการทำงาน ตามตัวอย่างของผู้สมัครงานในกลุ่มงานวิศวกรรมจะให้ความสำคัญกับ งานประจำ มากที่สุด

img-loa-help-article2-step13

ขั้นตอนที่ 14 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของปัจจัยอันดับที่ 3 ให้ทำขั้นตอนที่ 8 ซ้ำอีกครั้ง โดยคลิกที่เมนู
ปัจจัยหลักทั้งหมด และเลือก โอกาสความก้าวหน้า

img-loa-help-article2-step14

ขั้นตอนที่ 15 เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในหัวข้อ โอกาสความก้าวหน้า ตามตัวอย่างของผู้สมัครงานในกลุ่มงานวิศวกรรมจะให้ความสำคัญกับ โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง มากที่สุด

img-loa-help-article2-step15

ขั้นตอนที่ 1: คุณได้ทราบปัจจัยสำคัญ 3 อันดับแรก (และ ปัจจัยอื่น ๆ) ในการดึงดูดผู้สมัครงานตำแหน่งวิศวกร ระหว่างระดับเจ้าหน้าที่ – ระดับหัวหน้างาน โดยต้องแน่ใจว่าได้มีการเขียนคำอธิบายรายละเอียดชัดเจนในตำแหน่งงาน

  1. a. ฐานเงินเดือน
  2. b. งานประจำ
  3. c. โอกาสความก้าวหน้า

>img-loa-help-article3-step1a

ขั้นตอนที่ 2: เพื่อค้นหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมที่สุด ใช้ Branded Ad เพื่อทำให้หน้าประกาศงานของคุณโดดเด่นบนหน้าผลลัพธ์การค้นหา สิ่งนี้จะทำให้หน้าประกาศงานของคุณแตกต่างจากตำแหน่งงานอื่น ๆ จากคู่แข่งทันที!

loa-image

ขั้นตอนที่ 3: พบผู้สมัครงานที่ใช่ ผ่าน Talent Search หรือไม่
จำเป็นต้องเน้นถึงปัจจัย 3 อันดับแรก เมื่อติดต่อผู้หางานกลุ่มนี้

ขั้นตอนที่ 4: คุณสามารถดาวน์โหลดจุดเด่นของอุตสาหกรรม เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจอื่น ๆ (คลิก ที่นี่)

img-loa-help-article3-step4

หัวข้อนี้มีประโยชน์หรือไม่

Vote DownVote Up
Loading...

คำถามที่พบบ่อย