แก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

ใครสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้บ้าง

ผู้ดูแล Account เท่านั้น

 1. จาก Recruitment Centre dashboard คลิกที่เมนู การตั้งค่า Account ด้านบน
 2. คลิกที่ รายชื่อผู้ใช้งาน เพื่อเข้าถึงหน้ารายชื่อผู้ใช้งานของบริษัทของคุณ
 3. เลือกผู้ใช้งานที่คุณต้องการแก้ไข

  account-setting-edit-user-permission-1

 4. คลิกที่ อีเมลของผู้ใช้งานที่ต้องการแก้ไข เพื่อเข้าถึงหน้ารายละเอียดผู้ใช้งาน
 5. แก้ไขบทบาทหน้าที่ และสิทธิ์ โดยคลิกเลือกจากช่องสิทธิ์ต่าง ๆ

  account-setting-edit-user-permission-screenshot-2

 6. คลิกที่ อัปเดตสิทธิ์ผู้ใช้งาน เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
 7. ระบบจะแสดงการยืนยันที่ด้านบนของหน้า เมื่อทำการแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

หัวข้อนี้มีประโยชน์หรือไม่

Vote DownVote Up
Loading...
หัวข้อแนะนำสำหรับคุณ