ยกเลิกผู้ใช้งาน และเปิดใช้งานใหม่

ใครสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้บ้าง

ผู้ดูแล Account เท่านั้น

ยกเลิกผู้ใช้งาน

 1. จาก Recruitment Centre dashboard คลิกที่เมนู การตั้งค่า Account ด้านบน
 2. คลิกที่ รายชื่อผู้ใช้งาน เพื่อเข้าถึงหน้ารายชื่อผู้ใช้งานของบริษัทของคุณ
 3. เลือก ผู้ใช้งาน ที่คุณต้องการยกเลิก สามารถเลือกตามสถานะผู้ใช้งานจากตัวกรองได้

  deactivate-user-a

 4. คลิกที่ อีเมลของผู้ใช้งาน ที่ต้องการแก้ไขเพื่อเข้าถึงหน้ารายละเอียดผู้ใช้งาน
 5. คลิกที่ ยกเลิกผู้ใช้งาน ที่ด้านขวาของหน้า

  deactivate-user-b

 6. คลิก ยืนยัน เพื่อยืนยันยกเลิกผู้ใช้งาน

  deactivate-user-c

 7. ผู้ใช้งานถูกยกเลิกการใช้งานเรียบร้อยแล้ว

  deactivate-user-d

เปิดใช้งานใหม่:

 1. จาก Recruitment Centre dashboard คลิกที่เมนู การตั้งค่า Account ด้านบน
 2. คลิกที่ รายชื่อผู้ใช้งาน เพื่อเข้าถึงหน้ารายชื่อผู้ใช้งานของบริษัทของคุณ
 3. เลือก ผู้ใช้งาน ที่คุณต้องการเปิดใช้งานใหม่ สามารถเลือกตามสถานะผู้ใช้งานจากตัวกรองได้

  reactivate-user-a

 4. คลิกที่ อีเมลของผู้ใช้งาน ที่ต้องการแก้ไข เพื่อเข้าถึงหน้ารายละเอียดผู้ใช้งาน
 5. คลิกที่ เปิดใช้งานใหม่ ที่ด้านขวาของหน้าreactivate-user-b

 6. ผู้ใช้งานถูกเปิดใช้งานใหม่เรียบร้อยแล้ว

  reactivate-user-c

หัวข้อนี้มีประโยชน์หรือไม่

Vote DownVote Up
Loading...
หัวข้อแนะนำสำหรับคุณ