เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านผู้ใช้งาน

  1. จาก Recruitment Centre dashboard คลิกที่เมนู การตั้งค่า Account ด้านบน
  2. คลิกที่ โปรไฟล์ เพื่อเข้าถึงหน้ารายละเอียดผู้ใช้งานโปรไฟล์ของ Account คุณ
  3. คลิกที่ เปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่ออัปเดตรหัสผ่าน

    change-user-pass-1

  4. ระบุรหัสผ่านเก่า แล้วตามด้วยรหัสผ่านใหม่

    change-user-pass-2

  5. คลิกที่ อัปเดตรหัสผ่าน

ระบบจะแสดงการยืนยันที่ด้านบนของหน้า เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว

หัวข้อนี้มีประโยชน์หรือไม่

Vote DownVote Up
Loading...
หัวข้อแนะนำสำหรับคุณ