ฟีเจอร์ที่ช่วยให้พบผู้สมัครงานที่ดีที่สุด

กระบวนการสรรหาแบบครบวงจร

ประกาศงาน
ประหยัดเวลาในการค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการผ่านประกาศงาน พร้อมรับคำแนะนำในการสร้างประกาศงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึงผู้หางานได้มากกว่า
เรียนรู้เพิ่มเติม

Talent Search
เข้าถึงและค้นหาผู้หางานที่ใช่อย่างรวดเร็วจากฐานข้อมูลของจ๊อบส์ ดีบี พร้อมรับผู้สมัครงานแนะนำจากกระบวนการสรรหาแบบครบวงจร
เรียนรู้เพิ่มเติม