Modify my search
Listed seventeen days ago

This is a Full time job

subClassification: Business/Systems AnalystsBusiness/Systems Analysts
classification: Information & Communication Technology(Information & Communication Technology)
 • Gather Business requirements, project objectives and establish success criteria
 • Exp. 1-3 years in PMO , Business Analyst , System Analyst
 • Hybrid Work / Flexible working hours
17d ago
Listed six days ago

This is a Full time job

subClassification: Interior DesignInterior Design
classification: Design & Architecture(Design & Architecture)
 • กำหนดและควบคุมรูปแบบงานออกแบบตกแต่งภายในของร้านสาขา
 • วางแผนบริหารจัดการงานออกแบบร้านสาขาให้เป็นไปตามกำหนดแผนงาน
 • ริเริ่มแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านใหม่ ให้สอดคล้องตามยุคสมัย
6d ago
Listed five days ago

This is a Full time job

subClassification: Sales - Pre & PostSales - Pre & Post
classification: Information & Communication Technology(Information & Communication Technology)
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าภายในและภายนอกบริษัท เพื่อทำยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถปฏิบัติงาน COTTO สำนักงานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
5d ago
Listed six days ago

This is a Full time job

subClassification: Digital & Search MarketingDigital & Search Marketing
classification: Marketing & Communications(Marketing & Communications)
 • กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารช่องทาง Online Platform และ Social Media ต่างๆ
 • กำหนดกลยุทธ์ราคา,โครงสร้างราคาSales Promotionและบริหารจัดการ Stock
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ในสายงาน Marketing ,Online Marketing
6d ago
Listed five days ago

This is a Full time job

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: Direct Marketing & CRMDirect Marketing & CRM
classification: Marketing & Communications(Marketing & Communications)
 • Marketing Executive ( Product : ปูนเสือมอร์ตาร์-ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป )
 • จัดกิจกรรมต่างๆ ด้านการตลาดและขายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ (เขตพื้นที่ภาคอีสาน)
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ในสายงาน Marketing , Trade Marketing
5d ago
Listed four days ago

This is a Full time job

subClassification: Account & Relationship ManagementAccount & Relationship Management
classification: Sales(Sales)
 • หาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดใหม่และสร้างตลาดลูกค้าใหม่
 • สื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดี
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกลุ่มงานพิมพ์ พิจารณาพิเศษ
4d ago
Modify my search

Receive new jobs for this search by email

You confirm that you’re at least 20 years old or have parental consent for Jobsdb and affiliates to process your personal data.
Return to search results
Modify my search

Select a job

Display details here