• ป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ และจัดการ Policies concept, Permission

17 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Angulars,Node JS
 • CSS,HTML5,LESS,Java Scritp,CI/CD
 • Experience in using multiple modern JavaScript

33 mins ago

 

Applied
 • ประสานงานและติดต่องานได้ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office, Internet
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

33 mins ago

 

Applied
 • Windows 7&10, Microsoft Office
 • IT security, Server, Laptop, Local network
 • Trouble shooting

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • To perform big data analytics and data mining
 • To create predictive modeling for X-Sell & Up-Sell
 • SAS, Microsoft R, Hadoop are required

33 mins ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Business Admin/Information Management/Computer
 • MES, ERP or Supply Chain related systems.
 • Java & C++ and PL/SQL, XML publisher

33 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree
 • Minimum of 3 years’ experience
 • English proficiency

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science, IT or related
 • Good command in English
 • Sever Administration

33 mins ago

 

Applied
 • Have experience in IT Infrastructure 7-10 years
 • Manage and Monitor System Servers Infrastructure
 • Network devices configure and design

33 mins ago

 

Applied
 • Application
 • DATA
 • Retail

33 mins ago

 

Applied
 • Test Case, Test Script, Test Plan (Insurance)
 • UML (UseCase, Activity, Sequence, ER Diagram)
 • Application Testing, System Testing Concept

33 mins ago

 

Applied
 • 3-years experience in business development
 • Good problem solving and analytic skills
 • Basic understanding of product management

33 mins ago

 

Applied
 • lan wan
 • TCP/IP networking
 • Install and provide configuration to network

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Statistic, MIS
 • 2 years' experience in Database Management
 • Good English literacy and initiative idea

33 mins ago

 

Applied
 • Punctual
 • Good communication
 • Proficient in MS Office

33 mins ago

 

Applied
 • At least 3 years in software architecture design
 • At least 7 years in an information technology
 • Good command in English

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Web application development
 • SAP SD full cycle support
 • Data collection by EDI or applications

33 mins ago

 

Applied
 • Software
 • Service mind
 • Flexible for work

33 mins ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี ด้านงานธุรการ

33 mins ago

 

Applied
 • Find a good Job in 2017
 • Working Time is Monday to Friday
 • QA

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2 Mths.Med Ins., Pvd F.,Trap.,COLA.,Med.Car
 • Bldg. Instrumentation Engineering Co.
 • Fresh is very welcome.

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารโครงการ/ประสานงาน/แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
 • โบนัส, ปรับเงินเดือน, เที่ยวประจำปี
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน มุ่งมั่น และตั้งใจจริง

33 mins ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี ด้านงานธุรการ

33 mins ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้าน Database
 • มีความรู้ด้าน programming SQL,PL/SQL
 • มีความรู้ด้าน UNIX, Windows

33 mins ago

 

Applied
 • degree in Information Technology, Engineering
 • AS400 programming skill is a must
 • At least 10 years work experience or more

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Good programming skills
 • 0-3 year experience in electronics
 • Good command for English and PC

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • data analysis, statistics, risk model
 • SAS enterprise, SAS programming
 • KYC, AML

33 mins ago

 

Applied
 • Possess a growth and international mindset
 • Possess can-do attitude
 • Excellent command in English

33 mins ago

 

Applied
 • OOP, XML, PC Application, Web application Concepts
 • Ability to approach technical challenges
 • Proficiency in English and Negotiation skill.

33 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Marketing
 • Work experience, 1-2 years, in SNS marketing
 • Ability to communicate in English

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Protection of bank reputation impacted by IT Risk
 • Develop tools and system for IT Risk (RCSA, KRI)
 • Analyze the collected loss data incidents

33 mins ago

 

Applied
 • Computer Applications/Computer Science
 • agile working methods (e.g. SCRUM)
 • Vehicle Leasing and Finance and wholesale Finance

33 mins ago

 

Applied
 • Competitive package
 • Chance to work in a multinational company
 • Great career path

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์
 • มีโบนัสและปรับค่าจ้างประจำปี
 • ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพระราม9

33 mins ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Automated software tester
 • Agile
 • Office close to BTS/MRT

33 mins ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Business analysis, workflow programming experience
 • Implement Microsoft Dynamics NAV
 • Business Analyst ERP Module

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years of experience in the field of IT
 • Prior experience in Navitaire's New Skies Systems
 • Good commercial acumen and analytical mind

33 mins ago

 

Applied
 • Setting System ISO9001,ISO14001 and 27001
 • Setting & controlling Document Control System
 • Set training plan about ISO and other system

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Network Manager
 • IP Network Product Manager
 • Network Engineer

4 hours ago

 

Applied
 • Microsoft Exchange
 • Can communication in English
 • Support Engineer

4 hours ago

 

Applied
 • BS/MS degree in marketing or a related field
 • Proven working experience in digital marketing
 • Strong analytical skills and data-driven thinking

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Agile Coach
 • Agile Methodologies
 • Agile

4 hours ago

 

Applied
 • Scrum Master
 • Agile Methodologies
 • Agile

4 hours ago

 

Applied
 • Project Manager
 • IT Implementation
 • Investment Management Solutions

4 hours ago

 

Applied
 • IT support
 • IT Admin
 • IT Purchase

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Telecommunication
 • Cisco Professional Certification
 • Microsoft Server, VM, Storage, Data Center Network

4 hours ago

 

Applied
 • Create SOLUTION with pride of true professionals
 • Building TRUST and grow with us
 • Innovation for the better

4 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Great package
 • Great benefits
 • Data Analytic, Data Scientist

4 hours ago

Salary negotiable

Applied