• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีความรู้ด้าน Vmware , Linux , Backup

30 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Support
 • Helpdesk
 • Technical IT

30 mins ago

 

Applied
 • 2+ Years Experience as a Data Scientist / Engineer
 • Python, SQL, NoSQL, MongoDB, Cloud, aws, Web App.
 • Deep / Machine Learning, Image Recognition, Hadoop

30 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Test modern web based applications
 • Design application
 • Collaborate with team and clients

30 mins ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี
 • ค่ารักษาพยาบาล 120,000 บาทต่อปี ทันตกรรม 5,000 บาท
 • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

30 mins ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL
 • Developing software products
 • Deployment of core business applications

30 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree in digital design or related field
 • Additional degree in marketing is a plus
 • Good digital marketing skills including SEO

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Python, NodeJs, Golang programming
 • Experienced in DevOps and CI/CD
 • Experiences in Docker and Kubernetes

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Administrator
 • DevOps
 • Cloud Architecture

5 hours ago

 

Applied
 • Project Manager
 • Scrum Master
 • PMO

5 hours ago

 

Applied
 • AI
 • Machine Learning
 • Python, Scala

5 hours ago

 

Applied
 • Product Owner
 • Product Manager
 • Agile

5 hours ago

 

Applied
 • React.JS, HTML, CSS, JavaScript
 • Strong experience in web technologies
 • Good Attitude and able to work as part of a team

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Python, NodeJs, Golang programming
 • Experienced in DevOps and CI/CD
 • Experiences in Docker and Kubernetes

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 - 28 ปี
 • มีทักษะความรู้ด้านสมุนไพร
 • จบปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย

5 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป,ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานIT Supportไม่ต่ำกว่า3ปี
 • มีความรู้ในด้านระบบไอทีและสามารถแก้ไขปัญหาได้

5 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Presales engineer, IT support, Programming
 • Samsung B2B distributor for enterprise mobility
 • Samsung authorized service & repair for mobility

5 hours ago

 

Applied
 • .NET Programmer (welcome for new graduates)
 • Experience in C#.NET VB.NET MVC Entity Framework
 • Oracle (PL/SQL), SQL Server SSIS Stored Procedure

5 hours ago

 

Applied
 • Code, consult, communicate
 • Friendly, cozy, delicious, hi-tech environment
 • Competitive salary with awesome benefits!

5 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Leader in Oracle applications
 • Good compensation & benefits
 • Office location - BTS Phaya Thai

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Together to success
 • Good compensation & benefits
 • We are professional

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • understanding of SAP BW or BOBJ
 • Experience with BIHyperion program is an advantage
 • Experience in SAP, ABAP programing

5 hours ago

 

Applied
 • Self-motivated, systematic thinking, fast learner
 • Eager to learn for new technologies
 • Experience in software development

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT infrastructure skills
 • Strong Project Management
 • Good command of spoken and written in English

5 hours ago

 

Applied
 • API development for integrated system
 • Understand API architecture
 • Knowledge in agile methodology

5 hours ago

 

Applied
 • Understanding JAVA,API
 • Workflow Development Skill
 • analyze and design workflow solution

5 hours ago

 

Applied
 • 7 years experience in variety of network
 • manage vendors and team to run operation on time.
 • Able to design network and POC implementation

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดลาพักร้อน 15 วัน/ปี
 • เวลาเข้า/ออกงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานจากที่บ้านได้ถ้ามีเหตุจำเป็น

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดลาพักร้อน 15 วัน/ปี
 • เวลาเข้า/ออกงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานจากที่บ้านได้ถ้ามีเหตุจำเป็น

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดลาพักร้อน 15 วัน/ปี
 • เวลาเข้า/ออกงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานจากที่บ้านได้ถ้ามีเหตุจำเป็น

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดลาพักร้อน 15 วัน/ปี
 • เวลาเข้า/ออกงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานจากที่บ้านได้ถ้ามีเหตุจำเป็น

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดลาพักร้อน 15 วัน/ปี
 • เวลาเข้า/ออกงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานจากที่บ้านได้ถ้ามีเหตุจำเป็น

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดลาพักร้อน 15 วัน/ปี
 • เวลาเข้า/ออกงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานจากที่บ้านได้ถ้ามีเหตุจำเป็น

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering
 • Background of DBMS: SQL, Oracle etc.
 • Background of programming and coding

5 hours ago

 

Applied
 • Develop Marketing both online & offline
 • Increase customers engagement
 • High motivation & passion to success

5 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ Online Marketing, Social Media
 • มีทักษะ Facebook, Twitter, Pinterest, Line, Youtub
 • สามรถวิเคราะห์ข้อมูลและให้ Feedback

5 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • ประสบการณ์ Online Marketing, Social Media
 • มีทักษะ Facebook, Twitter, Pinterest, Line, Youtub
 • สามรถวิเคราะห์ข้อมูลและให้ Feedback

5 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • ประสบการณ์ Online Marketing, Social Media
 • มีทักษะ Facebook, Twitter, Pinterest, Line, Youtub
 • สามรถวิเคราะห์ข้อมูลและให้ Feedback

5 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • Marketing
 • การตลาด
 • ไอที

5 hours ago

 

Applied
 • ERP
 • Consultants
 • SAP

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ Laravel, Xamarin, Bootstrap ได้
 • มีโบนัสประจำปี, ประกันสังคม, ทำงาน จ-ศ, เข้างานสาย
 • ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่

5 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 2 years experience in JavaScript
 • Salary up to 100k!
 • Central Bangkok, next to BTS/MRT

5 hours ago

THB45k - 120k /month

Applied
 • Halcon Deep Learning
 • C# Software Development
 • Machine Vision and Algorithm Development

5 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Full cycle system implementation of Manufacturing
 • System Maintenance
 • IoT/AI, SCADA, Edge Computing, PLC

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Software Development
 • C/C++ Programming
 • Navigation

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2+ years selling IT; Software, Hardware
 • Experience with IT System Integrated is +
 • Company Car is provided

5 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied