• มีประสบการณ์งานขายต่างประเทศ
  • วางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
  • มีประสบการณ์ด้านสินค้าอุตสาหกรรมหรือ B2B

10-Oct-19

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในสายงานสินค้าอุตสาหกรรม หรืองาน B2B
  • มีความรู้เรื่องการตลาด การวางแผน
  • มีความรู้เรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด

10-Oct-19

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ERP
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied