ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR ไม่รู้ไม่ได้

งานบุคคล

          รวบรวมคำศัพท์สายอาชีพ และตำแหน่งงานในแต่ละสายอาชีพทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ งานบัญชี งานธุรการ งานเลขานุการ งานเกษตรกรรม งานประมง งานเหมืองแร่ งานสายการบิน งานการเงิน งานธนาคาร งานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานที่ปรึกษา งานนักวิเคราะห์ งานบริการลูกค้า งานวิศวกร เป็นต้น ... อ่านต่อ

stevejobs

10 เคล็ดลับ พรีเซ็นต์สไตล์ สตีฟ จ็อบส์

งานออกแบบ

          สตีฟ จ็อบส์ คือผู้นำเสนอที่เก่งมากคนหนึ่ง มีหลายต่อหลายเวทีที่เขาสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับแขกในงาน โดยเฉพาะบนเวทีประจำอย่าง Macworld ทุกครั้งที่เขาขึ้นเวทีนี้ จะต้องได้ยินเสียง ว้าว! เสียงหัวเราะ และเสียงปรบมือ หรือแม้แต่ความเงียบสงบเมื่อคนดูใจจดใจจ่อยู่กับการถ่ายทอดสดบนจอขนาดใหญ่บนเวที ทุกครั้งที่ สตีฟ จ็อบส์ ขึ้นเวที เขาก็มักจะสร้างความประทับให้กับผู้ชมได้อย่างดี ... อ่านต่อ

เทคนิค-posterizing

วิธีทำภาพแบบ Posterize

งานออกแบบ

          สำหรับวิธีทำภาพแบบ Posterize จะเป็นภาพที่เหมือนกับการเร่งแสง และสีให้มันจัดจ้านขึ้น ซึ่งภาพที่ได้จะสามารถแบ่งออกได้หลายๆ แบบขึ้นอยู่กับเราปรับค่า และการใส่ลูกเล่น เอาเป็นว่าคราวนี้ผมจะไม่บอกวิธีเป็นขั้นตอนละ ผมจะบอกประมานว่าแนะแนวทางในการนำไปประยุกต์แล้วกันครับ ... อ่านต่อ

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร

จบวิศวะจำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรหรือไม่

งานวิศวกร

          ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือใบกว. จำเป็นสำหรับการทำงานของวิศวกรบางสาขาเท่านั้น เฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานและสาธารณชน จะต้องได้รับการอบรมและทดสอบจากสภาวิศวกรในดัานจรรยาบรรณ ความปลอดภัย กฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับ ... อ่านต่อ

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน

งานวิศวกร

          สาระสำคัญ หมวด 3 ขนาดและเนื้อที่ดินที่ทำการจัดสรร           ขนาดของที่ดินจัดสรร ขนาดใหญ่ ได้แก่ ที่ดินที่ทำการรังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อย เพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลง หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่ ขนาดกลาง ได้แก่ ที่ดินที่ทำการรังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อย เพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 100-499 แปลง ... อ่านต่อ

หน้าที่วิศวกรผู้ควบคุมงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกรผู้ควบคุมงาน

งานวิศวกร

          ความหมาย (มาตรา 4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 “ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอำนวยการ หรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร           หน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกรผู้ควบคุมงาน ... อ่านต่อ

ค่าจ้างที่ปรึกษาวิศวกร

อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาในงานวิศวกรรม

งานวิศวกร

          สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาครั้งใหม่ ใช้เฉพาะการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจ้างที่ปรึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งอัตราค่าจ้างบุคลากร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมโยธาธิการ ได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป ... อ่านต่อ

engineer-240

งานวิศวกรรมเครื่องกล งานที่บริษัทเปิดรับมากสุดงานหนึ่ง

งานวิศวกร

          จากข้อมูลในเว็บไซต์ jobsDB.com พบว่า งานวิศวกรรมในช่วงนี้ (มิถุนายน 2554) สาขาที่ Hot ที่สุด ได้แก่ งานวิศวกรรมเครื่องกล / เครื่องจักร ซึ่งเปิดรับหลายพันตำแหน่งต่อวัน รองลงมาเป็น งานวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ และ งานวิศวกรรมการผลิต / งานวิศวกรรมโรงงาน ตามลำดับ ... อ่านต่อ