ประกันสังคมชราภาพ

ไขข้อข้องใจสิทธิประกันสังคม กรณีชราภาพ

กฎหมายคนทำงาน

          เงินประกันสังคมที่คนทำงานถูกหักไปทุกเดือนนั้น หากคิดในอัตราสูงสุดคือ ถูกหักเดือนละ 750 บาท ทราบหรือไม่ว่าเงินจำนวนนี้ถูกเก็บเป็นเงินออมชราภาพถึง 450 บาททีเดียว และเมื่อคุณมีอายุครบ 55 ปี คุณจะได้รับเงินประกันสังคม กรณีชราภาพตามเงื่อนไขประกันสังคม ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2557 ต่อไปนี้ ... อ่านต่อ

ประกันสังคมคลอดบุตร

ไขข้อข้องใจสิทธิประกันสังคม ค่าคลอดบุตร และเงินสงเคราะห์บุตร

กฎหมายคนทำงาน

          ไม่ว่าผู้ประกันตนจะเป็นหญิงหรือชายก็ใช้สิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตรได้ หากสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่สามารถเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่เกิน 4 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกันตนที่ต้องการรับสิทธิต้องจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร จึงจะเบิกค่าคลอดบุตรได้ในอัตราเหมาจ่าย 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง (เริ่มจ่ายวันที่ 1 มกราคม 2554 – ปัจจุบัน) ... อ่านต่อ

ประกันสังคมมาตรา-39

ไขข้อข้องใจสิทธิประกันสังคม มาตรา 39

กฎหมายคนทำงาน

          ผู้ที่ออกจากงาน (ออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33) สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39) โดยจะได้รับสิทธิต่อเนื่องจากที่เคยส่งประกันสังคมไปแล้วใน 6 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ... อ่านต่อ

ประกันสังคมว่างงาน

ไขข้อข้องใจสิทธิประกันสังคม กรณีว่างงาน

กฎหมายคนทำงาน

          ผู้ประกันมีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมกรณีว่างงาน ว่าจะได้รับเงินชดเชยหรือไม่ และเงินที่จ่ายไปจะได้คืนหรือไม่ หากจะส่งต่อต้องทำอย่างไร รวมทั้งเมื่อออกจากงานแล้วยังใช้สิทธิประกันสังคมได้อยู่หรือไม่ ทุกข้อข้องใจสามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้ ... อ่านต่อ

ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง

สิทธิลูกจ้างกรณีจ่ายค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง

กฎหมายคนทำงาน

          คงไม่มีใครคาดหวังให้ตัวเองถูกเลิกจ้าง แต่ถ้าหากสิ่งนั้นเกิดขึ้น คนทำงานในฐานะลูกจ้าง ก็ต้องรู้สิทธิที่เราควรจะเรียกร้องว่ามีอะไรบ้าง กฎหมายการจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง อาจดูเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่เราก็ไม่ควรมองผ่าน ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างก็ตาม ควรจะทำความเข้าใจ เพื่อรักษาสิทธิของตนไว้ ... อ่านต่อ

ประเภทของผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนมีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร

กฎหมายคนทำงาน

          เป็นที่ทราบกันดีว่าประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย  คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ... อ่านต่อ

กฎหมายแรงงานต้องรู้

กฎหมายแรงงานต้องรู้สำหรับคนทำงาน

กฎหมายคนทำงาน

          เมื่อเอ่ยถึงกฎหมาย คนทำงานหลายคนจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว และไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับการทำงานสักเท่าไรนัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว กฎหมายแรงงานไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่คนทำงานทุกคนต้องรู้ เพราะเราจะได้ปกป้องสิทธิของตนเอง ไม่ให้นายจ้างมาเอารัดเอาเปรียบเราได้ ... อ่านต่อ

สิทธิประกันสังคมหลังลาออก

การรักษาสิทธิประกันสังคมหลังลาออกควรทำอย่างไร

กฎหมายคนทำงาน

          คนทำงานที่ออกจากงานแล้ว จะเกิดข้อสงสัยว่าต้องทำอย่างไรกับสิทธิประกันสังคมที่ตนเองมี ต้องส่งเงินเข้ากองทุนต่อหรือไม่ แล้วเราจะได้ใช้สิทธิอะไรบ้างเมื่อลาออกจากงาน ต้องยอมรับว่าคนทำงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคม เพราะอยู่ในสถานะลูกจ้าง ต้องจ่ายเงินสมทบเข้า ... อ่านต่อ