แนวคิดการบริการ

ปรับแนวคิดเพื่อรับ Service Mind

งานบริการลูกค้า

          ไม่ว่าอาชีพใดๆก็ตามทุกอาชีพย่อมต้องพบเจอกับ “ลูกค้า” ที่มาใช้บริการต่างกันตรงที่ว่าจะเป็นลูกค้าภายใน (บุคคลที่อยู่ในหน่วยงานหรือองค์การเดียวกัน) หรือลูกค้าภายนอก (บุคคล ที่อยู่ภายนอกหน่วยงานหรือองค์การ) เช่น ลูกค้าของฝ่าย คอมพิวเตอร์ฝ่ายบุคคลคือผู้ใช้บริการ (User) ที่อยู่ภายในองค์กรเดียวกัน ... อ่านต่อ

MH900316240

เทคนิคการปิดการขาย

งานขาย

          ท่านผู้อ่านคะ การเจรจาต่อรองเป็นสิ่งที่เราพบกันมากทั้งในเรื่องงานขาย หรือในชีวิตประจำวัน วันนี้ jobsDB จะมานำเสนอ 11 วิธีดี ๆ ที่ทำให้นักขายอย่างเราประสบผลสำเร็จในการปิดการขายค่ะ เสนออย่างตรงไปตรงมา และย้ำให้ทำสัญญาไว้เป็นหลักฐาน เช่น เราต่างเห็นตรงกันในปัญหาสำคัญ ๆ ก็ทำสัญญากันไว้ค่ะ ... อ่านต่อ

general_32

แนวคิดแบบสามเหลี่ยม วิธีสู่ความสำเร็จ

เทคนิคการทำงาน

          การที่บุคคลใดจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้วัดกันที่ “ความร่ำรวย” การสร้างความสมดุลของชีวิต ระหว่างอาชีพการงาน กับการรู้จักใช้ชีวิตให้สุขใจต่างหาก คือ คำตอบ ... อ่านต่อ

10 ข้อที่บอกว่าคุณสามารถเป็นนักขายได้

งานขาย

          หากคุณมีความสนใจด้านงานขาย เพียงแค่ใจรักอาจไม่เพียงพอที่จะเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ ลองทบทวนเช็คลิสต์ 10 ข้อต่อไปนี้ เพื่อสำรวจว่าคุณมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นนักขายได้หรือไม่ ... อ่านต่อ

ปลูกฝังพนักงานบริการลูกค้า

งานบริการลูกค้า

          งานบริการลูกค้า เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกธุรกิจ ถึงแม้สินค้าของคุณจะดีเลิศสักเพียงใด แต่หากคุณไม่บริการลูกค้าให้ดี ให้น่าประทับใจ ลูกค้าก็จะไม่เลือกคุณอีกในครั้งต่อ ๆ ไป เพราะฉะนั้น พนักงานบริการลูกค้าจึงได้รับการปลูกฝัง อบรม เพื่อให้บริการ ที่น่าประทับใจ แก่ลูกค้าทุก ๆ คน ดังนี้ ... อ่านต่อ

8096_100

วิธีรับฟัง “เสียงของลูกค้า”

งานบริการลูกค้า

          เพราะ “ลูกค้า” คือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและอยู่รอดปลอดภัยได้ในระยะยาว ดังนั้น วิธีการที่กิจการจะสร้างความสัมพันธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รักษาลูกค้าเดิมไว้ และสร้างความภักดีให้กับลูกค้า จึงเป็นเรื่องที่ธุรกิจจะต้องมีวิธีการดำเนินการในแบบฉบับที่เป็นเฉพาะของตน เอง ... อ่านต่อ

MH900400240

เทคนิคการขายสินค้า

งานขาย

         ท่านผู้อ่านคะ jobsDB เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านจำเป็นต้องไปพบลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรจาต่อรอง หรือการขายสินค้า โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน งานขายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักขายอย่างพวกเรานะคะ ทาง jobsDB เองก็เชื่อว่า การเตรียมตัวก่อนการขายนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นทางเราจึงได้เตรียมเทคนิคดี ๆ ดังนี้ ... อ่านต่อ

customer001

วิธีการสื่อสารให้ลูกค้าพึงพอใจ

งานบริการลูกค้า

          ในงานบริการลูกค้า ไม่มีอะไรจะเท่ากับการที่เราต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้ความพึงพอใจกลับออกไป ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือ วิธีสื่อสารให้ได้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุด วันนี้ jobsDB จะขอนำเสนอ 8 วิธีการสื่อสารกับลูกค้า ที่ล้วนทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ ... อ่านต่อ