ภาษาอังกฤษ receptionist

ภาษาอังกฤษสำหรับ Receptionist และ Call Center

งานธุรการ

          ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นกับทุกวิชาชีพ และสำคัญกับพนักงานในทุกตำแหน่งงาน พนักงาน Receptionist และ พนักงาน Call Center ถือเป็นพนักงานที่ต้องรักษาภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เมื่อมีลูกค้ามาติดต่อขอข้อมูล หรือติดต่อกับพนักงานในองค์กร พนักงาน Receptionist ก็ต้องเป็นผู้ที่สอบถามและพูดคุยอย่างมีมารยาท เพื่อให้ผู้ที่ติดต่อเข้ามาเกิดความประทับใจ ... อ่านต่อ

พูดอังกฤษในที่ทำงาน

เคล็ดลับการพูดภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพในที่ทำงาน

เทคนิคการทำงาน

          ไม่ว่าเราจะเป็นคนทำงานที่ต้องทำงานในตำแหน่งใด ๆ ก็ตาม เราต้องมีโอกาสได้พูดภาษาอังกฤษ อาจจะมากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่ตำแหน่งงาน หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา แต่การสนทนาภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลย หากองค์กรของเรามีเจ้านายต่างชาติ หรือเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ เราจำเป็นต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จ ... อ่านต่อ

ใช้ภาษาอังกฤษ จัดประชุม

ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดประชุมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เทคนิคการทำงาน

          คนทำงานหลายคนอาจจะมีประสบการณ์ในการประชุมเป็นภาษาอังกฤษนับครั้งไม่ถ้วน ในขณะที่อีกหลาย ๆ คนแทบจะไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมเลย เมื่อถึงเวลาต้องใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมเข้าจริง ๆ จึงทำให้คนทำงานบางคน เกิดอาการประหม่า พูดภาษาอังกฤษผิด ๆ ถูก ๆ ทั้งที่จริง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนั้นสามารถใช้สื่อสารได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมา ก็จับต้นชนปลายไม่ถูก ... อ่านต่อ

ค่ารักษาพยาบาลปี 2558

ค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย เปรียบเทียบปี 58 และปี 51

กฎหมายแรงงาน

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ออกโดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 13 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ... อ่านต่อ

เติบโตในสายงาน

วิธีเติบโตในสายงานง่าย ๆ ใน 5 ขั้นตอน

เทคนิคการทำงาน

          ทำงานอย่างไรให้เติบโต? ยังคงเป็นคำถามที่คนทำงานหลายคนตั้งคำถาม และพยายามหาคำตอบ แม้ว่าจะยังมองภาพการเติบโตในการทำงานไม่ออก แต่ลึก ๆ ภายในใจนั้น คนทำงานทุกคนล้วนคาดหวังที่จะให้ตัวเองได้เป็นหัวหน้างาน หรือประสบความสำเร็จในการทำงาน คงไม่มีใครอยากทำงานตำแหน่งเดิมไปตลอดชีวิต ... อ่านต่อ

เรซูเม่ IT จบใหม่

ตัวอย่างเรซูเม่ภาษาอังกฤษ IT สำหรับเด็กจบใหม่

ตัวอย่างเรซูเม่

          ช่วงเวลาของการเริ่มต้นหางานเป็นครั้งแรก เป็นช่วงเวลาที่ทั้งตื่นเต้นและประหม่า โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ จะรู้สึกว่าทำอะไรไม่ถูก รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องยาก ไม่เคยทำมาก่อน และขาดความมั่นใจอย่างปฏิเสธไม่ได้ หรือแม้แต่คนหางานมือใหม่ที่ขาดประสบการณ์ ก็จะรู้สึกไม่ต่างกันมากนัก ... อ่านต่อ

ประกันสังคมคลอดบุตร

ไขข้อข้องใจสิทธิประกันสังคม ค่าคลอดบุตร และเงินสงเคราะห์บุตร

กฎหมายคนทำงาน

          ไม่ว่าผู้ประกันตนจะเป็นหญิงหรือชายก็ใช้สิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตรได้ หากสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่สามารถเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่เกิน 4 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกันตนที่ต้องการรับสิทธิต้องจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร จึงจะเบิกค่าคลอดบุตรได้ในอัตราเหมาจ่าย 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง (เริ่มจ่ายวันที่ 1 มกราคม 2554 – ปัจจุบัน) ... อ่านต่อ

ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้มั่นใจ เมื่อเข้าสู่อาเซียน

AEC

          ภาษาอังฤษไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะคนที่ทำงานกับบริษัทต่างชาติ หรือการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ แต่ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และจะมีความจำเป็นมากขึ้นเมื่อมีการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง ความเป็นสากลมากขึ้น ทำให้เราต้องใส่ใจกับการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน ... อ่านต่อ