• เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • รับผิดชอบดูแล และติดต่อประสานงานลูกค้าที่รับผิดชอบ

4 hours ago

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • สามารถทำงานฝ่ายผลิตได้

21-Sep-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ป.ตรี-โทสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
  • สามารถทำงานฝ่ายผลิตได้

19-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.