Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 54 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์งานขายและการตลาดในส่วน Modern Trade
  • บริการจัดการการแบ่งเขตการขาย
  • กำหนดแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานการขาย
  Thanachem (Bangkok) Co., Ltd.'s banner
  Thanachem (Bangkok) Co., Ltd.'s logo
  Bangkor-laem
  • ต้องการผู้มีประสบการณ์ขายด้านอุตสาหกรรมยาง และสี
  • ปรับเงินเดือนประจำปี, เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น
  • ค่าน้ำมัน+ค่าสึกหรอ, ค่าประกันภัยรถยนต์
  Philip Morris Trading (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป, เยี่ยมร้านค้าประมาณ 20 ร้านต่อวัน
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ในงายขายร้านส่งร้านปลีก
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • Sales Modern Trade (ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต)
  • ประสบการณ์ขายสินค้า FMCG สินค้าอุปโภค บริโภค
  • ประสบการณ์ขายสินค้าเป็นกลุ่มน้ำตาล, น้ำมัน
  Next