• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.