• จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาการตลาด
  • สามารถใช้ Ms. Office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้
  • ติดตามลูกค้า รวมถึงการทำให้บรรลุเป้าหมายตามพื้นที่

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.