• เพศชายหรือหญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • รูปแบบงาน : งานประจำ ไม่รับ Freelance
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบงาน Web

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.