• สามารถทำ HTML, CSS, JavaScript/Bootstrap, j Query
  • Photoshop / illustrator / Dreamweaver
  • *ถ้าสามารถเขียน HTML, CSS, j Query จะพิจารณาเป็น

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.