• ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา Web Application
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน Docker

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา Web Application
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน Docker

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ทำงานบริษัทเกม
  • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
  • ทำงานนนทบุรี

19 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?