• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์
 • มีความรู้ด้าน Visual Merchasdising
 • มีประสบการณ์จัดเรียงสินค้าเสื้อผ้า

21-Aug-17

 

Applied
 • Diploma in a fashion related discipline
 • Build a strong rapport with Merchandising
 • Installation and/or in-store special set-up

16-Aug-17

 

Applied
 • Design a truly exceptional user experience
 • Create visual UI systems
 • Fluent in English

15-Aug-17

 

Applied
 • Fundamentally shape the vision of the product
 • Involved in overall creative direction
 • Fluent in English

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Help fundamentally shape the vision of the product
 • Build a design driven culture
 • Test new concepts & build engaging prototypes

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.