• สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่เซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น7
  • รักสะอาด กะตือรือร้น ขยัน สู้งานหนัก ช่วยเหลือทีม
  • สามารถสอบเลื่อนตำแหน่งระดับสูงขึ้นได้ตามความสามารถ

06-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?