• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย ( Non-motor)

8 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
  • Claims
  • Non motor claims
  • Property and Casualty claim

06-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?