ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  บางบัวทอง
  • มีทักษะในการใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 น. 17.00 น.